четвртак, 25. децембар 2014.

BOD CIPKA OD GRANA

 

Namaknuti broj petlji deljiv sa 10+1

1. red *1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 oicno prevlacenje, 2 petlje pravo* 1 petlja obrnuto

2. red 1 petlja pravo*1 petlja obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto sa zadnje strane, 1 navijutak, 3 petlje obrnuto, 1 navijutak, 2 petlje zajedno obrnuto, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo*

3. red *1 petlja obrnuto, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 5 petlji pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje*1 petlja obrnuto

4. red 1 petlja pravo*9 petlji obrnuto, 1 petlja pravo*

субота, 15. новембар 2014.

UVRNUTI SAL

Nanizati 22 petlje.
 Početni red: 1. petlju prebaciti na desnu iglu, plesti pravo 10 petlji (P), Obrnuto 11 P.
1.red: 9 petlji pravo, staviti nit iza pletiva 1 petlju prebacit
i na levu iglu bez rada, potom  nit prebaciti ispred pletiva, vratiti petlju na levu iglu(u&o) okrenuti pletivo i raditi obrnuto do kraja reda (vratiti nazad na pocetak)
2.red: 7 petlji pravo, 1 u&o, plesti obrnuto do kraja reda
3.red: 5 petlji pravo, u&o, plesti obrnuto do kraja reda
4.red: 5 petlji pravo, 3 puta (plesti one omotane petlje tako sto cete poditi onu omotanu nit i zajeno sa petljom plesti pravo, 1 petlja pravo)plesti obrnuto sve petlje do kraja reda.
Ova 4 reda se ponavljaju do zeljene duzine sala
Neka objašnjenja:
Umotaj i okreni (u&o): petlju koja sledi prebaci na desnu iglu, nit pletiva prebaci napred (do tada je bila pozadi - nikako preko igle), vrati prebačenu petlju na levu iglu, nit pletenja prebaci pozadi, okrenuti ceo rad - dakle, petlja koju niste radili sada je umotana s niti pletenja.
http://www.youtube.com/watch?v=8Z9R1BqCbz4&feature=related
Pleti skupa umotanu petlja: petlja koja je bila umotana (i nepletena) plesti pravo, nit koja ju je  omotala podignuti levom iglom, prebaci prestrikanu petlju na levu iglu takođe. Umotani deo prebaci preko petlje koju smo pleli pravo.
(zvuci tesko, ali nije).

субота, 08. новембар 2014.

BOD "PLES ZDRALOVA"  Ova lepa mustra  pogodna je jedino za pletenje salova i eventualno prekrivaca jer se ivice krive ako se plete dzmper. Naime kada pletete sal pletete ga po duzini a ne po sirini kako je uobicajeno .Namaknete broj petlji koliko zelite da vam bude duzina sala ali mora biti broj deljiv sa 11 i dodate jos 3 ivicne petlje. 

Mustra se radi na sledeci nacin:

Namaknuti broj petlji deljiv sa 11+3.

Prva 3 reda raditi sve petlje pravo da se sal na kraju ne bi uvrtao.

1 . red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto, *10 petlji pravo, 1 petlja obrnuto*ponaljati pod poslednje petlje koju treba plesti pravo 

2. red i svi parni redovi pletu se na sledeci nacin 1. petlja obrnuto*1 petlja pavo 10 petlji obrnuto* 1 petlja paravo, 1 peltja obrnuto

3. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *1 petlja pravo, (1 navijutak, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 2 petlje skinuti sa igle rada kao kad pletete pravo potom uvuci levu iglu u te dve petlje i ih uraditi zajedno ponoviti ovaj postupak 3 puta, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

5. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *1 peltja pravo, (1 petlja pravo, 1 naijutak) ponoivti 3 puta, 2 petlje skinuti sa igle rada kao kad pletete pravo potom uvuci levu iglu u te dve petlje i ih uraditi zajedno ponoviti ovaj postupak 3 puta, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

7. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*1 petlja pravo, (1 navijutak, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 2 petlje skinuti sa igle rada kao kad pletete pravo potom uvuci levu iglu u te dve petlje i ih uraditi zajedno ponoviti ovaj postupak 3 puta, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

9. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*1 peltja pravo, (1 petlja pravo, 1 naijutak) ponoivti 3 puta, 2 petlje skinuti sa igle rada kao kad pletete pravo potom uvuci levu iglu u te dve petlje i ih uraditi zajedno ponoviti ovaj postupak 3 puta, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo 

11. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*1 petlja pravo, (1 navijutak, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 2 petlje skinuti sa igle rada kao kad pletete pravo potom uvuci levu iglu u te dve petlje i ih uraditi zajedno ponoviti ovaj postupak 3 puta, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

13. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *10 petlji pravo, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

15. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *1 petlja pavo 10 petlji obrnuto* 1 petlja paravo, 1 peltja obrnuto

17. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *(2 petlje zajedno pravo) uraditi 3 puta, (1 petlja pravo, 1 naijutak) uraditi 3 puta, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnut*1 petlja pravo

19. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *(2 petlja zajedno pravo)uraditi 3 puta, (1 naijutak, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto

21. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*(2 petlje zajedno pravo) uraditi 3 puta, (1 petlja pravo, 1 naijutak) uraditi 3 puta, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnut*1 petlja pravo

23. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*(2 petlja zajedno pravo)uraditi 3 puta, (1 naijutak, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto

25. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*(2 petlje zajedno pravo) uraditi 3 puta, (1 petlja pravo, 1 naijutak) uraditi 3 puta, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnut*1 petlja pravo

27.r ed 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *10 petlji pravo, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

28. red1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *1 petlja pavo 10 petlji obrnuto* 1 petlja paravo, 1 peltja obrnuto

Ponaljati ovu mustru onoliko puta koliko zelite da vam bude sirok sal . Srecan rad !

sema za izradu boda "Ples zdralova"

недеља, 05. октобар 2014.

петак, 28. фебруар 2014.

PET JEDNOSTAVNIH BODOVA


1.ANDALUZIJSKI BOD

Namaknuti broj petlji deljiv sa 2+1

1. red sve petlje plesti pravo

2. red sve petlje plesti obrnuto

3. red sve  petlje plesti pavo
4. red * petlja pravo, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo


2.BOD KOCKICE

Namaknuti ne paran broj petlji

1. red *1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

2. red 1 petlja obrnuto*1 peltja pravo, 1 petlja obrnuto*

3. red sve petlje plesti pravo

4. red sve petlje plesti pravo

Ponavljati ova cetiri reda do zeljene duzine pletiva

3.BOD ROMBOVI

Namankuti ne paran broj petlji

1. red *1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

2. red 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo, 1 petlja obrnto*

3. red *1 petlja obrnuto 3 petlja pravo*1 petlja pravo

4. red *1petlja pravo, 3 petlje obrnuto*1 petlja pravo
5. red *1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto*

6. red 1 petlja obrnuto*1 peltja pravo, 1 peltja obrnuto*

7. red 2 petlje pravo*1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo* poslednje 3 petlje plesti 1 petlja obrnuto 2 petlje pravo

8. red 2 petlje obrnuto*1 peltja pravo, 3 petlje obrnuto* poslednje 3 petlje plesti 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo4.BOD GREBEN

Namaknuti paran broj petlji


1.red sve petlje pravo

2. red 1 petlja pravo*2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak*1 petlja pravo

3.red 1 petlja pravo*raditi sve petlje pravo sa zadnje strane*1 petlja pravo


4. red sve petlje obrnuto

5.IZOMLJENI BODNamaknuti ne paran broj petlji

1. red sve petlje plesti pravo

2. red *1 peltja pravo, 1 petlja obrnuto*1 peltja pravo

Ponavljati ova dva reda do zeljene duzine pletiva

BOD PTICE U LETU


Za početak namaknuti broj petlji delljiv sa 14+1
1.red *1 petlja pravo, 1 navijutak, 4 petlje pravo, 2 petlje skinuti bez rada kao kad se radi pavo potom te dve petlje uraditii zajedno pravo sa zadnje strane, 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 4 petlje pravo, 1 navijutak, *1 petlja pravo

2.red *2 petlje pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 2 petlje skinuti bez rada kao kad se radi pavo potom te dve petlje uraditii zajedno pravo sa zadnje strane, 1 petlja  pravo, 2 petlje zajedno pravo, 3 petlje pravo, 1 navijutak , 1 petlja pravo*1 petlja pravo

3 red *3 petlje pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 2 petlje skinuti bez rada kao kad se radi pavo potom te dve petlje uraditii zajedno pravo sa zadnje strane , 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo*1 petlja pravo

4. red *4 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 2 petlje skinuti bez rada kao kad se radi pavo potom te dve petlje uraditii zajedno pravo sa zadnje strane , 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 navijtuak, 3 petlje pravo*1 petlja pravo

5, red *5 petlji pravo, 1 navijutak, 2 petlje skinuti bez rada kao kad se radi pavo potom te dve petlje uraditii zajedno pravo sa zadnje strane , 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijtak, 4 petlje pravo*1 petlja pravo

6. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 4 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 4 petllje pravo, 2 petlje skinuti bez rada kao kad se radi pavo potom te dve petlje uraditii zajedno pravo sa zadnje strane,*1 petlja pravo

7. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 3 peltje pravo, l navijutak, 3 petlje pravo, 2 petlje skinuti bez rada kao kad se radi pavo potom te dve petlje uraditii zajedno pravo sa zadnje strane*1 petlja pravo

8. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 5 petlji pravo, 1 navijutak, 2 peltje pravo, 2 petlje skinuti bez rada kao kad se radi pavo potom te dve petlje uraditii zajedno pravo sa zadnje strane *1 petlja pravo

9. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 7 petlji pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 2 petlje skinuti bez rada kao kad se radi pavo potom te dve petlje uraditii zajedno pravo sa zadnje strane *1 petlja pravo

10. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 9 petlji pravo, 1 navijutak, 2 petlje skinuti bez rada kao kad se radi pavo potom te dve petlje uraditii zajedno pravo sa zadnje strane *1 petlja pravo

четвртак, 27. фебруар 2014.

CIPKASTI BOD 42


Namaknuti 18+2 petlje

1. red *3 petlje obrnuto, 4 petlje zajedno pravo, (1 navijutak, 1 petlje pravo) ponoviti 5 puta, 1 navijutak, 4 petlje zajedno pravo sa zadnje strane, 2 petlje opbrnuto *

 2. red i sve parne redove raditi sve pelje onako kako se vide na igli

3. red *3 petlje obrnuto, 13 petlji pravo, 2 petlje obrnuto*

5. red *3 petlje obrnuto, 4 petlje zajedno pravo, (1 navijutak, 1 petlje pravo) ponoviti 5 puta, 1 navijutak, 4 petlje zajedno pravo sa zadnje strane, 2 petlje opbrnuto *

7. red *3 petlje obrnuto, 13 petlji pravo, 2 petlje obrnuto*

9. red *1 petlja pravo, 1 navijutak) ponoviti 3 puta, 4 petlje zajedno pravo, 5 petlji obrnuto, 4 petlje zajedno pravo sa zadnje strane, (1 navijutak, 1 petlja pravo) uraditi 2 puta, 1 navijutak*

11. red *7 petlji pravo, 5 petlji obrnuto, 6 petlji pravo*

13. red red *1 petlja pravo, 1 navijutak) ponoviti 3 puta, 4 petlje zajedno pravo, 5 petlji obrnuto, 4 petlje zajedno pravo sa zadnje strane, (1 navijutak, 1 petlja pravo) uraditi 2 puta, 1 navijutak*

15. red *7 petlji pravo, 5 petlji obrnuto, 6 petlji pravo*