уторак, 17. април 2012.

BOD LOTOS


BOD LOTOS 

Namaci broj petlji deljiv sa 10+1

1. red (zadnja strana pletiva) 1 petlja pravo * 1 navijutak, 3 petlje obnuto, staviti nit ispred pletiva i 2 petlje prebaciti sa leve na desnu iglu bez rada, 1 petlja obnuto  prevuci one 2 petlje preko ove uradjene pretlje, 3 petlje obrnuto, 1 navijutak, 1 petlja obnuto*

2. red 2 petlje pravo * 1 navijutak, 2 petlje pravo, 2 prebacene petlje sa leve na desnu iglu bez rada, 1 petlja pravo pa one dve ne radjene petlje prevuci preko ove pravo, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo* poslednji put plesti 2 petlje pravo umesto 3

3. red 3 petlje obrnuto * 1 navijutak, 1 petlja obrnuto, staviti nit ispred pletiva 2 petlje prebaciti sa leve na desnu iglu bez rada, 1 petlja obnuto  prevuci one 2 petlje preko ove uradjene obrnute, 1 petlja obrnuto, 1 navijutak, 5 petlji obrnuto* poslednji put plesti 3 petlje obrnuto umesto 5

4. red 4 petlje pravo* 1 navijutak, 2 prebacene petlje sa leve na desnu iglu bez rada, 1 petlja pravo pa one dve ne radjene petlje prevuci preko ove pravo, 1 navijutak, 7 petlji pravo* kod poslednjeg ponavljanja plesti 4 umesto 7 petlji pravo

5. red 2 petlje obrnuto *2 petlje pravo 3 petlje obrnuto * poslednji put plesti 2 petlje obrnuto umesto 3

6. red 1 petlja pravo * 1 navijutak, 2 petlje uraditi zajedno tako sto ce tenit provuci kroz petlje sa zadnje stane pletiva, 1 petlja obrnuto,1 navijutak, 2 petlje prebacene bez rada sa leve na desnu iglu, 1 petlja pravo, zatim one dve ne radjene petlje prevuci preko ove uradjene pravo, 1 navijutak, 1 petlja obrnuto, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo *

7. red 3 petlje obrnuto * 1 petlja pravo, 3 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 5 petlji obrnuto* kod poslednjeg ponavljanja uraditi 3 umesto 5 petlji

8. red 2. petlje pravo *1 navijutak, , 2 petlje uraditi zajedno tako sto ce tenit provuci kroz petlje sa zadnje stane pletiva, 1 navijutak, 2 petlje prebacene bez rada sa leve na desnu iglu, 1 petlja pravo, zatim one dve ne radjene petlje prevuci preko ove uradjene pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 3 peetlje pravo* kod poslednjeg ponavljanja raditi 2 petlje pravo umesto 3

9. red 2 petlje obrnuto * 1 petlja pravo, 5 petlji obrnuto , 1 petlja pravo, 3 petlje obrnuto* poslednji put 2 petlje plesti obrnuto umesto 3

10. red 2 petlje pravo * 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje prabacene bez rada sa leve na desnu iglu, 1 petlja pravo, zatim one dve ne uradjene petlje prevuci preko ove uradjene pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo 1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo * poslednje ponaljanje 2 petlje pravo umesto 3

11. red 2 petlje obrnuto * 1 petlja pravo, 5 petlji obrnuto , 1 petlja pravo, 3 petlje obrnuto* poslednji put 2 petlje plesti obrnuto umesto 3

12, 13, 14,15,16,17, i 18 red sve petlje pravo

Ponavljati ovih 18 redova do zeljene duzine pletiva. Ovaj bod moze da se uradi i kao bordura a da se nastavi sa nekim drugim bodom naprimer "bod karanfilic" .Нема коментара:

Постави коментар