субота, 14. април 2012.

SKRACENICE U PLETENJU

Mustre se pišu ili grafički ili tekstualno (a nekad i na oba načina).
Prvi način predstavljen je pomoću šema, koje se čitaju odozdo na gore. Svaka mustra treba da sadrži i legendu, i objašnjenje da li je u šemi predstavljen svaki red ili svaki drugi red.
Ako je mustra pisana tekstualno, mora objasniti šta se radi u kom redu.
Deo mustre izmedju znakova (navodnici, zagrade ili zvezdice) ponavlja se onoliko puta koliko je objašnjeno u uputstvu.

Opis na engleskom
Eng skr.
Opis na srpskom
bind off
BO
završavanje
contrasting color
CC
kontrastna boja
circular needles
cn
kružne igle
cast on
CO
nanizati
cable X stitches from the back of the work
CXB
prebaciti na pomoćnu iglu X petlji tako da budu iza rada
cable X stitches from the front of the work
CXF
prebaciti na pomoćnu iglu X petlji tako da budu ispred rada
decrease
dec
smanjiti
double pointed needles
dpn
dvostruke igle
Garther stitch
Gr st
bod Podvezice ili “sve pravo”
increase
inc
povećati br. petlji, dodati petlje
Knit
K ili k
plesti pravo
knit 2 together
k2tog
 2 petlje isplesti zajedno
make 1
M1
napraviti jednu petlju
main color
MC
glavna boja
Moss stitches
Moss st
Pirinac bod
Needle
n
igla
Purl
P ili p
krivo plesti (obrnuto)
purl 2 together
p2tog
2 petlje krivo isplesti zajedno
place marker
pm
postavite marker
pass slipped stitch over
psso
prebaci skliznutu petlju preko
repeat
rep
ponavljati
round
rnd
krug
right side
RS
sa lica
skip
sk
preskočiti
Slip, Knit, Pass stitch over
SKP
prebacite 1 petlju, sledeću pravo ispletete, i onda prebačenu petlju prevučete preko ispletene
slip
sl ili s
prebaciti petlju sa leve na desnu iglu (skliznuti petlju)
slip 1 knitwise
sl1k
prebaciti (skliznuti) pravo, petlju sa leve na desnu iglu
slip 1 purlwise
sl1p
prebaciti (skliznuti) krivo, petlju sa leve na desnu iglu
slip, slip, knit these 2 stitches together
ssk
upletite dve petlje zajedno pravo (skretanje na levo)
slip, slip, purl these 2 stitches together
ssp
 upletite dve petlje zajedno krivo
slip, slip, slip, knit these 3 stitches together
sssk
upletite 3 petlje zajedno, pravo.
Stockinette/Stocking stitch
St st
Glatki bod
stitch(es)
st(s)
petlja(e)
through back loop
tbl
kroz zadnji deo petlje
together
tog
Zajedno
wrap and turn the next stitch, leaving the wrapped stitch on the left working needle
w&t
obmotajte petlju i okrenite rad
Wrong Side
WS
sa naličija
yarn over
yo
namotati vunicu preko desne igle, „navijutak“

 
 

Нема коментара:

Постави коментар