четвртак, 03. мај 2012.

BOD PSENICA NA VETRUNamaci broj petlji deljiv sa 12+1+2 krajnje petlje
1. red  1 petlja pravo *1 petlja obrnuto 11. pevo* 1 petlja  obruto 1 petlja prvo
2. red i svi parni redovi sve petlje pletu se obnuto
3. red 1 petlja pravo *1 petlja obrnuto 11. pevo* 1 petlja  obruto 1 petlja prvo
5. red 1 petlja pavo * 1 petlja obrnuto. 1navijutak, 1 petlja pravo. 1 navijutak.2 petlje zajendo pravo, 1 peltja pravo, 1 perlja prebacena 1 petlja pravo uradjena sa zadnje stane reda pa ona prebacena prevucena preko ove uradjene , 4 petlje pravo* 1 petlju obrnuto , 1 petlju pravo
7.red  1 petlja pravo *1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 prebacena, 1 petlja pravo uradjena sa zadnje strane  reda pa ova ne radjena prevucena preko, 3 petlje pravo* poslednje dve petlje raditi na sledeci nacin 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo
9. red 1 petlja pravo *1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 2 zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 prebacena, 1 petlja pravo uradjena sa zadnje strane  reda pa ova ne radjena prevucena preko ove uradjene, 2 petlje pravo * 1 obrnuto, 1 petlja pravo
11. red 1 petlja pravo * 1 petlja obrnuto, 4 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 prebacena, 1 petlja pravo uradjena sa zadnje strane reda pa ova ne radjena prevucena preko ove uradjene, 1 petlja pravo* 1 petlja obnuto, 1 petlja pravo
Ponavljati ovih 12  redova do zeljene duzine pletiva.

Ili ako vam je lakse ovako izgleda sema 
SEMA
+
K
U
Y
U
Z
O
U
O
U
U
U
U
K
+
+
K
U
U
Y
U
Z
O
U
O
U
U
U
K
+
+
K
U
U
U
Y
U
Z
O
U
O
U
U
K
+
+
K
U
U
U
U
Y
U
Z
O
U
O
U
K
+
+
K
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
K
+
+
K
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
K
+

OBJASNJENJA SEME
+  - IVICNA PETLJA
K - OBRNUTO
U - PRAVO
O - NAVIJUTAK
Z - 2 ZAJEDNO PRAVO
Y - 1 PETLJA PREBACENA, 1 PETLJA URADJENA PRAVO SA ZADNJE STRANE REDA PA ONA NE URADJENA PREVUCENA PREKO OVE URADJENE


Нема коментара:

Постави коментар