петак, 22. јун 2012.

BOD CIK-CAK PRUGE


Ova mustra moze da se koristi i sa prednje i sa zadnje stane pletiva jer veoma interesantno izgleda

Namaci broj petlji deljiv sa 5+2

1, red 1 petlja pravo*1 petlja pravo, 3 petlje obrnuto, 1 petlja pravo*1 petlja pravo

2. red 1 petlja pravo*3 petlje pravo, 2 petlje obrnuto*1 petlja pravo

3. red 1 petlja pravo*1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 2 peltje obrnuto*1 petlja pravo

4. red 1 petlja pravo*1 petlja pravo, 2 petlje obnruto, 2 petlje pravo*1 petlja pravo

5. red 1 petlja pravo*3 petlja obrnuto, 2 petlje pravo*1 petlja pravo

6. red 1 petlja pravo*1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo 1 petlje obrnuto*1 petlja pravo

7. red 1 petlja pravo*3 petlje obrnuto, 2 petlje pravo *1 petlja pravo

8. red 1 petlja pravo*1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo*1 petlja pravo

9. red 1 petlja pravo*1 petlja obrnuto, 2 peltje pravo, 2 petlje obrnuto*1 petlja pravo

10. red 1 petlja pravo*3 peltje pravo, 2 peltje obrnuto*1 petlja pravo

11. red 1 petlja pravo*1 petlja pravo, 3 petlje bornuto, 1 petlja pravo*1 petlja pravo

12. red 1 petlja pravo*2 petlje obrnuto, 3 petlje pravo*1 petlja pravo

Ponavljati ovih dvanaest redova do zeljene duzine pletiva.


PREDNJA STANA PLETIVA

ZADNJA STANA PLETIVA

Нема коментара:

Постави коментар