уторак, 10. јул 2012.

BOD LISCE U NIZUAko se radi sa dve igle mustra postaje malo izduzena sto ne umanjuje njenu lepotu. Posle drugog reda ima se dve petlje vise po radu i variace u 5 redu imacete 12 petlji po mustri a 24 red zavrsicete sa 13 petlji po mustri, tako da racunate na pocetku rada  kada odredjujete sirinu pletiva, da cete kasnije imati vise petlji. Mustru mozete koristi i kao umetak uz neki drugi rad.

Ukoliko radite sa dve igle postupak rada je sledeci

pleteno sa dve igle
Namakcnuti broj petlji deljiv sa 11

1. red sve petlje pravo

2. red sve petlje obrnuto 

3. red*6 petlji pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje obrnuto*

4.red  *2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 3 petlje pravo, 6 petlji obrnuto* 

5. red *4 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 3 petlje pravo, 2 petlje obrnuto*

6. red *2 petlje pravo, 3 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 5 petlji obrnuto*

7. red *3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 1 peptlja pravo, 2 peltje obrnuto*

8.red *2 petlje pravo, 5 petlji obrnuto, 2 peltje pravo, 4 peltje obrnuto*

9. red *2 peltje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 peltje obrnuto, 5 petlji pravo, 2 petlje obrnuto*

10. red *2 petlje pravo, 5 petlji obrnuto, 2 petlje pravo, 3 petlje obrnuto*

11.red *1 petlja pravo, 2 peltje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 2 ptlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto*

12. red *2 petlje pravo, 7 ptelji obrnuto, 2 ptelje pravo, 2 ptlje obrnuto*

13.red  *1 navijutak, 2 ptelje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 ptelje obrnuto, 5 petlji pravo, 2 ptelje zajedno pravo, 2 ptelje obrnuto*

14. red *2 ptelje pravo, 6 petlji obrnuto, 2 petlje pravo,  3 ptelje obrnuto*
15.red *3 ptelje pravo, 2 ptelje obrnutoo,4 ptelje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto*
16.red *2 ptelje pravo, 5 petlji obrnuto, 2 ptelje pravo, 3 ptelje obrnuto*

17. red *1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlji obnruto*

18.red *2 petlje pravo, 4 petlje obrnuto, 2 petlje praov, 5 petlji obrnuto*

19.red  *5 petlji pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto*

20.red *2 petlje pravo, 3 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 5 petlji obrnuto*

21/red *2 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 peltje obrnuto*

22. red 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 7 petlji obrnuto*

23.red *5 peltji pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 petlje obrnuto*

24. red *2 petlje pravo, 3 petlje obrnuto, 2 peltje pravo, 6 petlji obrnuto*

Kada uradite ova 24 reda pocnite ponovo od 5 reda (zato su slova boldirana) i radite dalje do zeljene duzine pletiva.

Opisivala sam vam i parne redove a oni se rade onako kako se petlje vide na igli.pleteno u krug ovako izgleda
OBJASNJENJE RADA ZA PLETENJE IGLAMA U KRUG

Kod pletenja kruznim iglama vazno je da obelezite gde vam pocinje mustra da bi vam lakse bilo da odredite odakle polazite sledeci red. Kad pletete kruznim iglama mustra se plete 12. redova i dezen je kraci maltene dobija se jedna sasvim drugacija mustra, i radi se na sledeci nacin
Namaknuti broj petlji deljiv sa 11

1. red sve petlje pravo

2. red *6 petlji pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 2 petlje obrnuto*

3. red *4 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obnruto, 3 petlje pravo, 2 peltje obrnuto*

4. red *3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 peltje obrnuto, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravom 2 peltje pravo*

5. red *2 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 peltje obrnuto, 5 peltji pravo, 2 petlje obrnuto*

6. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno  pravo, 2 petlje obnruto, 2 peltje pravo, 1 navijutak, 1 paelja pravo, 1 navijtak, 2 petlje pravo, 2 peltje obrnuto*

7. red *1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 petlje obrnuto, 5 petlji pravo, 2 peltje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto*

8. red *3. petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 4 peltje pravo, 2 peltje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto*

9. red *1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 2 petlje obrnuto, 3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto*

10. red *5 petlji pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 2 peltje zajedno pravo, 2 peltje obrnuto*

11. red *2 peltje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto*

12. red *5 petlji pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2petlje obrnuto, 1 navijutak, 2 peltje zajdno pravo, 1 navijutak, 2 petlje obrnuo*

Dalje raditi od 3 reda do zeljene duzine pletiva.

Нема коментара:

Постави коментар