недеља, 15. јул 2012.

BOD ZAMRZNUT CVET (DRUGA VARIJANTA)


Postoji i drugi nacin rada ove mustre. Ovog puta se radi sa dve igle.

Namaknuti broj petlji deljiv sa 34+2

1. red  petlja pravo*3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 4 petlje pravo, 1 navijutak, 2 petlje obrnuto, (2 petlje pravo. 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje) 3 puta, 2 petlje obrnuto,1 navijutak, 4 petlje pravo, 1 obicno prevlacenje, 3 peltje pravo*1 peltja pravo

2. red 1 petlje pravo*2 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto ukrsteno (radi se na sledeci nacin desnu iglu uvuci iza pletiva u dve petlje tako da stoji paraleno sa levom iglom i provuci nit), 4 petlje obruto, 1 navijutak, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, (2 peltje obrnuto, 1 navijutak, 2 peltje zajedno obrnuto) 3 puta, 2 peltje pravo, 1 peltja obrnuto, 1 navijutak, 4 petlje obrnuto,2 petlje zajedno obrnuto, 2 petlje obrnuto* 1 petlja pravo

3. red 1 petlja pravo *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 4 petlje pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto,(2 petlje pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje) 3 puta, 2 peltje obrnuto, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 4 petlje pravo, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja pravo*1 petlja pravo

4. red 1 petlja pravo*2 petlje zajedno obrnuto ukrsteno (radi se na sledeci nacin desnu iglu uvuci iza pletiva u dve petlje tako da stoji paraleno sa levom iglom i provuci nit),4 petlje obrnuto, 1 navijutak, 3 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, (2 petlje obrnuto,1 navijutak, 2 petlje zajedno obrnuto) 3 puta, 2 petlje pravo, 3 petlje obrnuto, 1 navijutak, 4 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto* 1 petlja pravo

Od 5 do 12 reda radi se tako sto se ova prva cetri reda ponove dva puta

13. red  1 petlja pravo* 1 navijutak,  1 obicno prevlacenje, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak,4 petlje pravo, 1 obicno prevlacenje, 6 peltji pravo, 2 petlje zajendo pravo, 4 peltje pravo. 1 navijuak, 2 peltje obrnuto, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 2 peltje pravo* 1 petlja pravo

14. red 1 peltja pravo* 1 navijutak, 2 petlje zajedno obrnuto , 2 petlje obrnuto, 1 navijutk, 2 peltje zajedno obrnuto, 2 petlje prvo, 1 petlja obrnuto, 1 navijutak, 4 peltje obrnuto, 2 petlje zajendo obrnuto, 4 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto ukrsteno, 4 peltje obrnuto, 1 navijutak, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 2 peltje obnruo,1 navijutak, 2 peltje zajedno obrnuto, 2 petlje obrnuto*1 petlja pravo

15. red 1 petlja pravo* 1 navijutak,1 obicno prevlacenje, 2 peltje pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 4 peltje pravo, 1 obicno prevlacenje 2 peltje pravo, 2 peltje zajedno rpavo, 4 peltje pravo, 1 navijutak, 2 peltje  pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 2 peltje pravo*1 peltja pravo

16.red 1 peltja pravo*1 navijutka, 2 peltje zajedno obrnuto, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 2 peltje zajdno obrnuto, 2 peltje pravo, 3 peltje obrnuto, 1 navijutak, 4 peltje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto ukrsteno, 4 petlje obrnuto, 1 navijutak, 3 peltje obrnuto, 2 petlje pravo, 2 peltje obrnuto, 1 navijutak, 2 petlje zajendo obrnuto, 2 petlje obrnuto*1 peltja pravo

Od 17 do 24 reda ponoviti dva puta 13, 14, 15 i 16 red .


Нема коментара:

Постави коментар