петак, 31. август 2012.

CIPKASTI BOD 20

Ova mustra izuzetno je pogodna za izradu salova uz dodatak nekoliko petlji sa obe strane koje se rade podvezica bodom (sve petlje raditi pravo i sa lica i sa nalicja pletiva), izradu marama ili kao aplikacije. Izgleda zaista lepo kada se uradi a pri tome nije ni mnogo komlikovana za rad i uglavnom sam sve bodove objasnila vec po nekoliko puta u nekim prethodnim postovima. Broj petlji varirace po redovima ali u devetom redu imacete isti broj petlji kao kada ste poceli pletenje.

Mozda nije na odmet da ponovim kako se radi dvostruko prevlacenje.

Dvostruko prevlacenje radi se tako sto se dve petlje, jedna po jedna prebace na desnu iglu bez rada kao kad pletete pravo, potom se uradi jedna petlja pravo, zatim se one dve neradjene petlje prevuku preko ove uradjene petlje .

Obicno prevlacenje se radi tako sto je jedna petlja prebaci na desnu iglu bez rada, 1 petlja se uradi pravo, zatim se ona ne radjena petlja prevuce preko ove uradjene petlje, na taj nacin se broj petlji smanjuje za jednu petlju.

Za pocetak namaknuti broj petlji deljiv sa 19+2.
 
 1. red 1 petlja pravo*1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 5 petlji pravo, (1 petlja pravo, 1 navijutak) uraditi 5 puta, 1 navijutak, 5 peltje pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo*1 petlja pravo (25+2 ivicne petlje)

2. red i svi parni redovi sve petlje pletu se obrnuto

3. red 1 peltja pravo* 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja pravo, (2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak) uraditi dva puta, 3 peltje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 3 peltje pravo, (1 navijutak, 1 obicno prevlacenje) uraditi dva puta, 1 peltja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajendo pravo*1 peltja pravo (25+2 ivicne petlje)

5. red 1 peltja pravo*1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 3 peltje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo, 1 navijutak, 5 peltji pravo, 1 navijtuak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 5 peltji pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 1 peltja prebacena na desnu iglu bez rada, 2 peltje uradjene zajedno pravo, zatim onu ne uradjenu petlju prevuci preko ove novo dobijene petlje,  1 navijtuak,  2 petlje zajedno pravo*1 petlja pravo (25+2 ivicne petlje)

7. red 1 petlja pravo*3 peltje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja pravo, 2 petlje zajendo pravo, 1 navijutak, 1 dvostruko prevlacenje, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 peltja pravo, 2 petlje zajedno  pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 obcino prevlacenje 1 navijutak, 1 peltja prebacena na desnu iglu bez rada, 2 peltje uradjene zajedno pravo, zatim onu ne uradjenu petlju prevuci preko ove novo dobijene petlje*1 petlja pravo (21+2 ivicne petlje)

9. red 1 petlja pravo* 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 3 petlje zajedno pravo, 1 navijutuak, 1 dvostruko prevlacenje, 1 navijtuak, 1 peltja prebacena na desnu iglu bez rada, 2 peltje uradjene zajedno pravo, zatim onu ne uradjenu petlju prevuci preko ove novo dobijene petlje, 1 navijutak, 3 peltje pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja pravo* 1 peltja pravo (19+2 ivicne petlje )
 
10. red sve petlje raditi obrnuto

Ponavljati ovih 10 redova do zeljene duzine pletiva.

четвртак, 30. август 2012.

CIPKASTI BOD 18

Jako lep bod i interesantan za rad. Broj u zagradi oznacava broj petlji koji ostaje u tom redu nakon nada, varivace izmedju 14  i 17 ipak na kraju bice pocetni broj 17.

Nema nekih neobicnih bodova sem obicnog prevlacenja i 1 petlja prebacena bez rada na desnu iglu kao kad se plete pravo, 2 peltje uradjene zajedno pravo potom ona neradjena petlja prevucena preko obe nove petlje.

Namaknuti broj petlji deljiv sa 17

1. red *1 peltja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo zajedno, 1 navijutak, (2 petlje zajedno pravo) uraditi tri puta, 2 peltje pravo, 1 navijtuak, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak,  1 peltja pravo* (17 petlji)

2, 4,8, 10 i 12. red sve petlje plesti obrnuto

3. red *1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 peltje pravo zajedno, (3 petlje zajedno pravo) uraditi dva puta, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, (1 obicno prevlacenje, 1 navijutak) uraditi dva puta, 1 petlja pravo* (15 petlji)

4. red 3 petlje obrnuto*2 petlje zajendo obrnuto, 13 petlji obrnuto* 2 petlje zajendo obrnuto, 10 petlji obrnuto (14 peltji)

5. red * 1 peltja pravo, 1 navijutak, 3 peltje zajedno pravo,1 navijutak, 3 peltje pravo, 1 navijutak, 2 peltje pravo, (1 obicno prevlacenje, 1 navijutk) uraditi dva puta, 1 peltja pravo* (15 peltji)

7. red *1 peltja pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, (1 navijutak, 2 peltje pravo, 1 obicno prevlacenje)uraditi dva puta, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 1 peltja pravo* (17 petlji)

9. red *1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo,(1 obicno prevlacenje) uraditi tri puta, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 1 peltja pravo* (17 peltji)

11, red *1 peltja pravo, (1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo) uraditi dva puta, 2 peltje pravo, 1 navijtuak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, (1 prebacena petlja bez rada na desnu iglu kao kad se plete pravo, 2 peltje zajedno prevo zatim ova neradjenu petlju prevuci preko ove novodobijene) uraditi dva puta, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 1 peltja pravo* (15 peltji)

12. red 10 petlji obrnuto*2 petlje zajedno obrnuto, 13 peltji obrnuto*2 peltje zajedno obrnuto, 3 peltje obrnuto(14 petlji)

13. red*1 peltja pravo, (1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo,) uraditi dva puta, 2 peltje pravo, 1 navijutak, 3 peltje pravo, 1 navijtik, 1 petlja prebacena bez rada na desnu iglu kao kad se plete pravo, 2 peltje uraditi zajedno pravo, potom prevuci onu ne uradjenu petlju preko ove nove petlje, 1 navijutak, 1 peltja pravo* (15 peltji)

15. red *1 petlja pravo,1 navijtuak, 2 peltje zajedno pravo, 1 navijutak, (2 peltje zajedno pravo, 2 peltje pravo, 1 navijutak) uraditi dva puta, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 1 peltja pravo* (17 peltji)

16. red sve petlje plesti obrnuto

Ponavljati  ovih 16 redova do zeljene duzine pletiva.

понедељак, 27. август 2012.

BOD RESETKE

Ovaj bod videla sam u jednom casopisu uradjen je kao aplikacija i izgledao je dzemper zaista elegantno i lepo. Bod nije zahtevan i nemojte da vas zbuni sto se u prvom , trecem, sedmo i devetom redu smanjuje broj petlji u petom i jedanaestom redu vratice se na pocetni broj.

Jos amo da vam objasnim kako se radi obicno  prevlacenje.

Obicno  prevlacenje se radi tako sto se jedna petlja skine bez rada kao kad se radi pravo, jedna se uradi pravo, zatim se ona neradjena petlja prevuce preko ove uradjene petlje.

Za pocetak namaknuti broj petlji deliv sa 8+3

1ed 1 petlja pravo*2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 obicno prevlacenje, 2 petlje pravo*2 petlje pravo

2. red i svi parni redovi sve petlje rade se obrnuto

3. red *2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, (1 navijutak, 1 petlja pravo) uraditi 2 puta, 1 obicno prevlacenje*3 peltje pravo

5. red 2 petlje pravo*1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 navijtk, 1 petlja pravo, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja pravo, *1 petlja pravo

7.red 4 peltje pravo,*2 petlje zajedno pravo, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 obicno prevlacenje, 2 peltje pravo* poselednjih 7 petlji raditi na sledeci nacin 2 petlje zajedno pravo, 1 peltja pravo, 1 navijutk, 1 peltja pravo, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja pravo

9. red 3 peltje pravo *2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, (1 navijutak, 1 petlja pravo) uraditi 2 puta, 1 obicno prevlacenje*

11. red 2 petlje pravo*2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 3 peltje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo* 1 petlja pravo

12. red sve petlje raditi obrnuto

Ponavljati ovih 12 redova do zeljene duzine pletiva

недеља, 26. август 2012.

CIPKASTI BOD 19


Ovaj bod moze da se radi kao na obicnim iglama tako i na iglama u krug. Jedina razlika kod pletenja kruznim iglama je u parnim redovima dok se neparni redovi pletu isto kao i sa dve igle, Ako radite iglama u krug obavezno obelezite pocetak rada. 

Od specificnih petlji ima samo dvostruko prevlacenje.

Dvostruko prevlacenje se radi tako sto se skinu dve petlje kao kad se radi pravo ali bez rada i prebace na desnu iglu potom se jedna petlja uradi pravo pa se ove dve ne radjene petlje prevuku preko one uradjene petlje

Bilo da radit sa obicne dve igle ili iglama u krug za pocetak namaknite broj petlji deljiv sa 23

PLETENJE SA DVE IGLE

1. red *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 3 petlje zajedno pravo, 2 peltje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 dvostruko prevlacenje, 4 peltje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 peltja pravo*

2. red (i svi parni redovi ) *1 ppetlja obrnuto. 2 petlje pravo, 17 petlji obrnuto, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*

3. red *1 petlja pravo, 2 peltja obrnuto, 10 petlji pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 dvostruko prevlacenje, 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo*

5. red *1 petlja pravo, 2 peltja opbrnuto, 4 peltje peravo, 3 petlja zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 1 dvostruko prevlacenje, 2 petlje obnuto, 1 petlja pravo*

7. red *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 3 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 10 petlji pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo*

8. red  *1 ppetlja obrnuto. 2 petlje pravo, 17 petlji obrnuto, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*

Ponavljati ovih osam redova do zeljene duzine pletiva
 
PLETENJE KRUZNIM IGLAMA

1. red *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 3 petlje zajedno pravo, 2 peltje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 dvostruko prevlacenje, 4 peltje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 peltja pravo*

2. red  (i svi parni redovi) *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 17 petlji pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo*

3. red *1 petlja pravo, 2 peltja obrnuto, 10 petlji pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 dvostruko prevlacenje, 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo*

5. red *1 petlja pravo, 2 peltja opbrnuto, 4 peltje peravo, 3 petlja zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 1 dvostruko prevlacenje, 2 petlje obnuto, 1 petlja pravo*

7. red *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 3 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 10 petlji pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo*

8. red  *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 17 petlji pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo*

Ponavljati ovih osam redova do zeljene duzine pletiva
субота, 25. август 2012.

BOD RASKRSNICE


Pored obicnih igli za pletenje ove mustre potrebna vam je i jedna igla koja ima vrh na oba kraja . Sem sto cete malo prebacivati petlje na pomocnu iglu i ukstati ova mustra ne tazi neku veliku vestinu pletenja.
 
Za pocetak namknuti broj petlji deljiv sa 12+2

1. red sve petlje pravo

2. red i svi parni redovi rade se sve petlje obrnuto

3. red 1 peltja pravo*2 petlje staviti na pomocnu iglu iza pletiva, 2 peltje uraditi pravo potom one sa pomocne igle uraditi pravo, 4 peltje pravo, 2 peltje staviti na pomocnu iglu ispred pletiva, 2 peltje uraditi pravo, potom ove sa pomocne igle uraditi pravo*1 peltja pravo

5. red sve peltje pravo

7. red 3 peltje pravo, 2 peltje staviti na pomocnu iglu ispred pletiva, 2 peltje uraditi pravo, potom ove sa pomocne igle uraditi pravo, 2 petlje staviti na pomocnu iglu iza pletiva, 2 peltje uraditi pravo potom one sa pomocne igle uraditi pravo, * 4 petlje pravo, 2 peltje staviti na pomocnu iglu ispred pletiva, 2 peltje uraditi pravo, potom ove sa pomocne igle uraditi pravo, 2 petlje staviti na pomocnu iglu iza pletiva, 2 peltje uraditi pravo potom one sa pomocne igle uraditi pravo* 3 petlje pravo


8. red sve petlje obrnuto
 Ponavljati ovih osam redova do zeljene duzine pletiva.