четвртак, 30. август 2012.

CIPKASTI BOD 18

Jako lep bod i interesantan za rad. Broj u zagradi oznacava broj petlji koji ostaje u tom redu nakon nada, varivace izmedju 14  i 17 ipak na kraju bice pocetni broj 17.

Nema nekih neobicnih bodova sem obicnog prevlacenja i 1 petlja prebacena bez rada na desnu iglu kao kad se plete pravo, 2 peltje uradjene zajedno pravo potom ona neradjena petlja prevucena preko obe nove petlje.

Namaknuti broj petlji deljiv sa 17

1. red *1 peltja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo zajedno, 1 navijutak, (2 petlje zajedno pravo) uraditi tri puta, 2 peltje pravo, 1 navijtuak, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak,  1 peltja pravo* (17 petlji)

2, 4,8, 10 i 12. red sve petlje plesti obrnuto

3. red *1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 peltje pravo zajedno, (3 petlje zajedno pravo) uraditi dva puta, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, (1 obicno prevlacenje, 1 navijutak) uraditi dva puta, 1 petlja pravo* (15 petlji)

4. red 3 petlje obrnuto*2 petlje zajendo obrnuto, 13 petlji obrnuto* 2 petlje zajendo obrnuto, 10 petlji obrnuto (14 peltji)

5. red * 1 peltja pravo, 1 navijutak, 3 peltje zajedno pravo,1 navijutak, 3 peltje pravo, 1 navijutak, 2 peltje pravo, (1 obicno prevlacenje, 1 navijutk) uraditi dva puta, 1 peltja pravo* (15 peltji)

7. red *1 peltja pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, (1 navijutak, 2 peltje pravo, 1 obicno prevlacenje)uraditi dva puta, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 1 peltja pravo* (17 petlji)

9. red *1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo,(1 obicno prevlacenje) uraditi tri puta, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 1 peltja pravo* (17 peltji)

11, red *1 peltja pravo, (1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo) uraditi dva puta, 2 peltje pravo, 1 navijtuak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, (1 prebacena petlja bez rada na desnu iglu kao kad se plete pravo, 2 peltje zajedno prevo zatim ova neradjenu petlju prevuci preko ove novodobijene) uraditi dva puta, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 1 peltja pravo* (15 peltji)

12. red 10 petlji obrnuto*2 petlje zajedno obrnuto, 13 peltji obrnuto*2 peltje zajedno obrnuto, 3 peltje obrnuto(14 petlji)

13. red*1 peltja pravo, (1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo,) uraditi dva puta, 2 peltje pravo, 1 navijutak, 3 peltje pravo, 1 navijtik, 1 petlja prebacena bez rada na desnu iglu kao kad se plete pravo, 2 peltje uraditi zajedno pravo, potom prevuci onu ne uradjenu petlju preko ove nove petlje, 1 navijutak, 1 peltja pravo* (15 peltji)

15. red *1 petlja pravo,1 navijtuak, 2 peltje zajedno pravo, 1 navijutak, (2 peltje zajedno pravo, 2 peltje pravo, 1 navijutak) uraditi dva puta, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 1 navijutak, 1 peltja pravo* (17 peltji)

16. red sve petlje plesti obrnuto

Ponavljati  ovih 16 redova do zeljene duzine pletiva.

Нема коментара:

Постави коментар