недеља, 26. август 2012.

CIPKASTI BOD 19


Ovaj bod moze da se radi kao na obicnim iglama tako i na iglama u krug. Jedina razlika kod pletenja kruznim iglama je u parnim redovima dok se neparni redovi pletu isto kao i sa dve igle, Ako radite iglama u krug obavezno obelezite pocetak rada. 

Od specificnih petlji ima samo dvostruko prevlacenje.

Dvostruko prevlacenje se radi tako sto se skinu dve petlje kao kad se radi pravo ali bez rada i prebace na desnu iglu potom se jedna petlja uradi pravo pa se ove dve ne radjene petlje prevuku preko one uradjene petlje

Bilo da radit sa obicne dve igle ili iglama u krug za pocetak namaknite broj petlji deljiv sa 23

PLETENJE SA DVE IGLE

1. red *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 3 petlje zajedno pravo, 2 peltje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 dvostruko prevlacenje, 4 peltje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 peltja pravo*

2. red (i svi parni redovi ) *1 ppetlja obrnuto. 2 petlje pravo, 17 petlji obrnuto, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*

3. red *1 petlja pravo, 2 peltja obrnuto, 10 petlji pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 dvostruko prevlacenje, 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo*

5. red *1 petlja pravo, 2 peltja opbrnuto, 4 peltje peravo, 3 petlja zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 1 dvostruko prevlacenje, 2 petlje obnuto, 1 petlja pravo*

7. red *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 3 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 10 petlji pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo*

8. red  *1 ppetlja obrnuto. 2 petlje pravo, 17 petlji obrnuto, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*

Ponavljati ovih osam redova do zeljene duzine pletiva
 
PLETENJE KRUZNIM IGLAMA

1. red *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 3 petlje zajedno pravo, 2 peltje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 dvostruko prevlacenje, 4 peltje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 peltja pravo*

2. red  (i svi parni redovi) *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 17 petlji pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo*

3. red *1 petlja pravo, 2 peltja obrnuto, 10 petlji pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 dvostruko prevlacenje, 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo*

5. red *1 petlja pravo, 2 peltja opbrnuto, 4 peltje peravo, 3 petlja zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 1 dvostruko prevlacenje, 2 petlje obnuto, 1 petlja pravo*

7. red *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 3 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 10 petlji pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo*

8. red  *1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 17 petlji pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo*

Ponavljati ovih osam redova do zeljene duzine pletiva
Нема коментара:

Постави коментар