среда, 26. септембар 2012.

CIPKASTI BOD 22          

          Ovaj bod moze da se radi kako sa obicne dve igle tako i na kruzne igle . Ukoliko radite iglama u krug nemojte zaboraviti da obelezite odakle vam pocine mustra, ako radite na dve igle dodajte jos dve ivicne petlje. 

          Ukoliko nemate kupovne stikere za obelezavanje (koji se kod nas tesko pronalaze u prodavnicama), moze vam posluziti omca od komada vunice u drugoj boji ili sto sam ja uradila uzela sam jedno tanko, plasticno crevo i isekla ga na nekoliko komada zeljene sirine. 

          Bod je veoma jednostavam i nema nekih zahtevnih petlji , Jedino sto je malo neobicno to je u neparnim redovima kada se 1 petlja prebaci bez rada na desnu iglu. dve petlje se urade zajedno pravo, potom se ova ne radjena petlja prevuce preko ove novo dobijene petlje, na taj nacin se izgube dve petlje koje se nadoknadjuju navijutcima.

RAD NA DVE IGLE
RAD NA DVE IGLE

Namaknuti broj petlji deljiv sa 10+2

1 red 1 petlja pravo*1 navijutak, 1 peltja prebacena 2 petlje zajedno pravo potom ovu prebacenu petlju prevuci preko novodobijene petlje, 1 navijutka ,2 petlje obrnuto, 3 petlje pravo, 2 peltje obrnuto*1 petlja pravo

2. red 1 petlja obrnuto*2 peltje pravo, 3 peltje obrnuto do kraja reda*1 petlja obrnuto

3. red 1 petlja pravo*3 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak,1 peltja prebacena 2 petlje zajedno pravo potom ovu prebacenu petlju prevuci preko novodobijene petlje, 1 navijutak, 2 peltje obrnuto*1 petlja pravo

4. red 1 petlja obrnuto*2 peltje pravo, 3 peltje obrnuto do kraja reda*1 petlja obrnuto
Ponavljati ova cetiri reda do zeljene duzine pletiva

RAD NA KRUZNIM IGLAMA 

Namaknuti broj petlji deljiv sa 10

1. red *1 navijutak, 1 peltja prebacena 2 petlje zajedno pravo potom ovu prebacenu petlju prevuci preko novodobijene petlje, 1 navijutka, 2 petlje obrnuto, 3 petlje pravo, 2 peltje obrnuto*

2. red *3 peltje pravo, 2 peltje obrnuto raditi do kraja reda*

3. red *3 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak,1 peltja prebacena 2 petlje zajedno pravo potom ovu prebacenu petlju prevuci preko novodobijene petlje, 1 navijutak, 2 peltje obrnuto*

4. red *3 peltje pravo, 2 peltje obrnuto raditi do kraja reda*

Ponavljati ova cetiri reda do zeljene duzine pletiva.

среда, 19. септембар 2012.

BOD RELJEFNO LISCE               Ovaj bod videla sam na jednoj lepoj jesenjoj jakni. Nije mnogo komplikovano ali ima nekih specificnih bodova a zahtevna je i zato sto se sastoji od 24 reda . U pojedinim redovima broj petlji se povecava u zagradi pored reda napisan je broj petlji.

              Na pojedinim mestima mora da se doda nova petlja ali ne navijutkom nego tako sto se petlja uradi pravo ili obrnuto pa se levom iglom izvuce jos jedna petlja iz prethodnog reda i ponovo se uradi pravo i obrnuto. Na jednom mestu ta petlja se izvlaci iz niti izmedju dve petlje. 

             Dvostruko prevlacenje se radi tako sto se 2 petlje prebace bez rada na desnu iglu 1 petlja se uradi pravo te se one dve prevuku preko ove radjene petlje

            Dve petlje radjene pravo sa zadnje strane pletiva rade se tako sto se nit stavi iza pletiva, desna igla ubode u dve petlje na levoj igli tako da leva igla bude napred a desna iza nje i nit se provuce kroz te dve petlje.

            Dve petlje radjene zajedno obrnuto sa zadnje strane pletiva rade se tako sto se  nit stavi ispred pletiva, desna igla stavi u paralelan polozaj sa levom iglaom iza pletiva i uvuce se prvo u drugu petlju a potom u prvu te se nit provuce kroz te dve petlje
.
             Da bi vam rupice od navijutaka bile "nevidljive" rade se obrnuto sa zadnje strane.

           Namaknuti broj petlji deljiv sa 26

1. red 5 petlji pravo, 5 peltji obrnuto, 4 peltje pravo, 3 petlje obrnuto, 9 petlji pravo

2. 7 petlji obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto, 1 peltja pravo i iz iste petlje 1 dodata petlja uradjena pravo, 2 petlje pravo, 4 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 5 peltje obrnuto (28 petlji)

3. red 5 petlji pravo, 7 petlji obrnuto, 4 peltje pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 8 petlji pravo

4. red 6 petlji obrnuo, 2 peltje zajedno obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnutuo i iz iste petlje 1 dodata petlja radjena obrnuto, 2 petlje pravo, 4 petlje obrnuto, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 5 petlji obrnuto (30 peltji)

5. red 5 petlji pravo, 9 petlji obrnuto, 4 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 7 petlji obrnuto

6. red 5 petlji obrnuto, 2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto i iz iste petlje 1 petlja radjena obrnuto, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 4 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno pravo radjene sa zadnje strane, 5 petlji pravo, 2 petlje zajedno pravo, 5 petlji obrnuto (28 petlji)

7. red 5 pelji pravo, 7 petlji obrnuto, 4 peltje pravo, 2 petlje obrnuto, 3 peltje pravo, 1 petlja obrnuto, 6 petlji pravo

8. red 4 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto i iz iste petlje 1 petlja radjena obrnuto, 2 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 4 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno pravo radjene sa zadnje strane, 3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 5 petlji obrnuto (26 petlji)

9. red 5 petlji pravo, 5 petlji obrnuto, 4 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 4 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 5 petlji pravo
10. red 5 petlji obrnuto, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 4 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 4 peltje obrnuto, 2 peltje zajedno pravo radjene sa zadnje strane pletiva, 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 5 petlji obrnuto

11. red  5 petlji pravo, 3 petlje obrnuto, 4 peltje pravo, 2 petlje obrnuto, 4 petlje pravo, 3 peltje obrnuto, 5 petlji pravo

12. red 5 petlji obrnuto, (1 navijutak, 1 petlja pravo) raditi dva puta, 1 petlja pravo, 4 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 1 dodata petlja iz niti izmedju dve petlje, 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno obrnuto, 2 petlje obrnuto, 1 dvostruko prevlacenje, 5 petlji obrnuto

13. red 9 petlji pravo, 3 petlje obrnuto, 4 petlje pravo, 5 petlji obrnuto, 5 petlji pravo

14. red 5 petlji obrnuto 2 petlje pravo, 1 navijtuak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 4 peltje obrnuto, 1 petlja pravo, 1 peltja pravo i iz iste petlje 1 dodata petlja uradjena pravo, 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno obrnuto, 7 petlji obrnuto (28 petlji)

15. red 8 petlji pravo, 1 petlja obrnuto, 1 peltja pravo, 2 peltje obrnuto, 4 petlje pravo, 7 peltji obrnuto, 5 peltji pravo

16. red 5 petlji obrnuto, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 4 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto i iz iste petlje 1 petlja radjena obrnuto, 1 petlja pravo,  2 petlje zajedno obrnuto, 6 petlji obrnuto (30 petlji)

17. red 7 petlji pravo, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 4 petlje prevo, 9 petlji obrnuto, 5 petlji pravo

18. red 5 petlji obrnuto, 2 petlje zajedno pravo radjene sa zadnje strane pletiva, 5 peltji pravo, 2 peltje zajedno pravo, 4 petlje obrnuto, 2 peltje pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja obrnuto i iz iste petlje 1 petlja radjena obrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno obrnuto, 5 petlji obrnutto (28 petlji)

19. red 6 petlji pravo, 1 peltja obrnuto, 3 petlje pravo, 2 peltje obrnuto, 4 petlje pravo, 7 petlji obrnuto, 5 peltji pravo

20. red 5 petlji obrnuto, 2 petlje radjene zajdno pravo sa zadnje strane pletiva, 3 peltje pravo, 2 petlje zajendo pravo, 4 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja obrnuto i iz iste petlje 1 petlja radjena obrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno obnruto, 4 petlje obrnuto (26 petlji)

21. red 5 petlji pravo, 1 peltja obrnuto, 4 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 4 petlje pravo, 5 petlji obrnuto, 5 petlji pravo,

22. red 5 petlji obrnuto, 2 petlje zajedno pravo radjene sa zadnje strane, 1 petlja pravo, 2 peltje zajendo pravo, 4 petlje obrnuto, 2 petlje pravo, 4 petlje obrnuto, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 5 petlji obrnuto

23. red 5 petlji pravo, 3 peltje obrnuto, 4 petlje pravo, 2 peltje obrnuto, 4 peltje pravo, 3 petlje obrnuto, 5 petlji pravo

24. red 5 petlji obrnuto, 2 dvostruko prevlacenje, 2 petlje obrnuto, 2 peltje zajendo obrnuto, 1 peltja pravo, 1 petlja dodata iz niti izmedju dve petlje, 1 petlja pravo, 4 petlje obrnuto, (1 navijutak, 1 peltja praovo) uraditi dva puta, 1 petlja pravo, 5 peltji obrnuto (26 petlji)

Ponavljati ova 24 reda do zeljene duzine pletiva


понедељак, 17. септембар 2012.

BOD LISCE 4

                 Moja inspiracija je i dalje lisce. ovoga puta ovo lisce je u nicu i paru. Nije komlikovano za rad i jednini neobicno bodovi su 2 petlje radjene zajedno pravo sa zadnje strane i 2 peltje radjene zajedno obrnuto sa zadnje strane.

                   Dve petlje radjene zajedno pravo sa zadnje strane rade se tako sto se nit stavi iza pletiva a desna igla ubode u sledece dve petlje na levoj igli kao kad se radi obrnuto te se nit provuce kroz ove dve petlje.

                   Dve petlje zajedno obrnuto sa zadnje strane rade se tako sto se nit stavi ispred pletiva desna igla se ubode najpre u drugu a potom u prvu petlju na levoj igli, sada igle stoje skoro paralelno pod uglom te se nit provuce kroz ove dve petlje.

                  Za pocetak ovog rada treba namaknuti broj petlji deljiv sa 24+3.
 
1. red 3 petlje obrnuto*7 petlji pravo, 2 peltje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja obrnuto, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje strane, 7 petlji pravo, 3 petlje obrnuto*

2. red 3 petlje pravo* 6 petlji obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto sa zadnje strane, 3 peltje obrnuto, 1 peltja pravo, 3 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto, 6 petlji obrnuto, 3 peltje pravo*

3. red 3 petlje obrnuto*5 petlji pravo, 2 peltje zajendo pravo, 1 peltja pravo, (1 navijutak, 1 petlja pravo)  uraditi dva puta, 1 peltja obrnuto, 1 petlja pravo, (1 navijtuak, 1 petlja pravo) uraditi dva puta, 2 peltje zajedno pravo sa zadnje strane, 5 peltji pravo, 3 peltje obrnuto*

4. red 3 petlje pravo* 4 petlji obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto sa zadnje strane, 5 peltje obrnuto, 1 peltja pravo, 5 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto, 4 petlji obrnuto, 3 peltje pravo*

5. red 3 petlje obrnuto*3 peltje pravo, 2 peltje zajedno pravo, 2 peltje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 2 peltje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje strane, 3 petlje pravo, 3 peltje obrnuto*

6. red 3 petlje pravo* 2 petlji obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto sa zadnje strane, 7 peltje obrnuto, 1 peltja pravo, 7 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto, 2 petlji obrnuto, 3 peltje pravo*

7. red 3 petlje obrnuto*1 peltja pravo, 2 peltje zajedno pravo, 3 peltje pravo, 1 naviijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 3 peltje pravo, 1 petlja obrnuto, 3 peltje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 3 peltje pravo, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje strane, 3 peltje obrnuto*
 
8. red 3 petlje pravo* 2 petlje zajedno obrnuto sa zadnje strane, 9 peltje obrnuto, 1 peltja pravo, 9 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto, 3 peltje pravo*

Ponavljati ovih 8 redova do zeljene duzine pletiva.недеља, 16. септембар 2012.

BOD LISCE 3              Jos jedan bod kome je tema lisce. Ova mustra je izuzetno lagana za rad i ne zahteva mnogo znanja u pletenju. Musta se sastoji od samo osam redova. 

              Jedini poseban bod je onaj kada se 1  petlja prebaci bez rada na desnu iglu, 2 petlje urade zajeno pravo, zatim onu ne uradjenu petlju prevucete preko ove novo dobijene petlje.

             Osnova mustre su listovi za ciju izradu je potrebno deset petlji a razmak izmedju reda listova mozete da odredite sami u ovom slucaju sam uradila sa pet petlji, te za pocetak je potrebno namaknuti 15+5 petlji

1. red 5 petlji obrnuto *1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 prebacena petlja bez rada, 2 petlje uradjene zajedno pravo, zatim onu ne uradjenu petlju prevuci preko ove novo dobijene petlje, 6 petlji pravo, 5 petlji obrnuto*

2. red i svi parni redovi 5 petlji pravo* 10 petlji obrnuto, 5 petlji pravo*

3. red 5 petlji obrnuto*1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 prebacena petlja bez rada, 2 petlje uradjene zajedno pravo, zatim onu ne uradjenu petlju prevuci preko ove novo dobijene petlje, 4 petlji pravo, 5 petlji obrnuto*

5. red 5 petl;ji obrnuto* 2 petlje pravo, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 navijutak, 2 peltje pravo, 1 prebacena petlja bez rada, 2 petlje uradjene zajedno pravo, zatim onu ne uradjenu petlju prevuci preko ove novo dobijene petlje, 2 petlje pravo, 5 petlji obrnuto*

7. red 5 petl;ji obrnuto* 3 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 prebacena petlja bez rada, 2 petlje uradjene zajdeno pravo, zatim onu ne uradjenu petlju prevuci preko ove novo dobijene petlje, 5 petlji obrnuto*

8. red 5 petlji pravo* 10 petlji obrnuto, 5 petlji pravo*

Ponavljati ovih osam redova do zeljene duzine pletiva.