уторак, 20. новембар 2012.

CIPKA KOJA SE RADI IGLAMA U KRUG

Ovaj bod radi se okruglim iglama. Ako ste savladali pravu obrnuto obicno prevlacenje i dve petlje zajedno onda mozete bez problema da se upustite u ovu avanturu. Izgleda mnogo komplikovanije nego sto jeste. Sastoji se od deset razlicitih redova tako da vam koncentracija, bar na pocetku dok ne udjete u stos mora biti na nivou.

Za pocetak namaknuti broj petlji deljiv sa 18 na kruzne igle.

1, red *1 peltja pravo, 2 petlje obrnuto, 5 peltji pravo, 1 peltje obrnuto, 5 peltji pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto*

2. red *1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 3 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 3 peltje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 1 peltja pravo, 1 petlja obrnuto*

3. red *2 peltje pravo, 1 navijutak, 2 peltje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 2 petlje pravom 1 petlja obrnuto, 2 peltje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*

4. red *3 petlje pravo, 1 navijutak, 2 petlje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja pravo, 1 peltja obrnuto, 1 petlja pravo, 2 peltje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*

5. red *4 petlje pravo, 1 navijutak, 2 peltje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja obrnuto, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 4 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*
6.red *5 petlji pravo, 2 peltje obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 2 peltje obrnuto, 5 petlji pravo, 1 petlja obrnuto*

7. red *3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 peltje obrnuto, 1 navijutak, 1 peltje pravo, 1 petlja brnuto, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 3 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*

8. red *2 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 2 peljte obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*

9. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 3 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 2 petlje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto*

10.red *2 petlje zajendo pravo, 2 peltje obrnuto, 1 navijutak, 4 peltje pravo, 1 petlje obrnuto, 4 peltje pravo, 1 navijutak, 2 peltje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja obrnutuo*

Нема коментара:

Постави коментар