уторак, 20. новембар 2012.

RELJEFNI BOD

Ovaj bod jako lepo izgleda kada se plete sa debelom vunom i pogodan je za pletenje jakni.
Od neobicnih bodova imate dve petlje zajedno radjene obrnuto sa zadnje strane i obicno prevlacenje. 

Posebno vam skrecem paznju na dodate petlje koje ne mogu da se tade kao obican navijutak nego mora da se podigne nit izmedju dve petlje stavi na levu iglu i u redovima sa prednje stane pletiva rade pravo a u redovima sa zadnje strane pletiva odrade obrnutim bodom. Na taj nacin necete imati rupe na pletivu.
Dve petlje radjene zajedno sa zadnje strane rade se tako sto se desna igla ubode sa zadnje strane (u ovom slucaju lice pletiva) najpre u drugu a potom u prvu petlju i potom se provuce nit.

Obicno prevlacenje kod ovog boda cete raditi na sledeci nacin nit ce vam biti iza pletiva a  desnom iglom cete skinuti petlju sa  leve igle kao kad radite obrnuto, sledecu petlju uradite pravo i prevucite ovu ne radjenu petlju preko ove uradjene.

Za pocetak potrebno je namaknuti broj petlji deljiv sa 18

1. red *1 peltja pravo, 2 petlje obrnuto, 5 petlji pravo, 1 petlja obrnuto, 5 peltji pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto*

2. red *1 petlja pravo, 1 peltja obrnuto, 1 dodata petlja, 2 petlje pravo, 2 petlje zajedno obrnuto, 3 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 3 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto sa zadnje stane, 2 petlje pravo, 1 dodata petlja , 1 petlja obrnuto*

3. red *2 petlje pravo, 1 dodata petlja, 2 petlje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 2 peltje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 1 peltja obrnuto *

4. red *1 petlja pravo, 3 petlje obrnuto, 1 dodata petlja, 2 petlje pravo, 2 petlje zajedno obrnuto, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto radjene sa zadknje stane, 2 peltje pravo, 1 dodata petlja, 3 petlje obrnuto*

5. red *4 petlje pravo, 1 dodata petlja, 2 peltje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 1 petlja obrnuto, 2 petlje zajedno prevo, 2 peltje obrnuto, 1 dodata petlja 4 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*

6. red *1 petlja oravo,  5 petlji obrnuto, 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 2 petlje pravo, 5 petlji obrnuto*

7. red *3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 dodata petlja, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 1 dodata petlja, 2 petlje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 3 petlje pravo, 1 petlja obrnuto*

8. red *1 petlja pravo, 2 peltje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto radjene sa zadnje stane, 2 petlje pravo,  1 dodata petlja, 2 petlje obrnuto, 1 peltja pravo, 2 petlje obrnuto, 1 dodata petlja 2 petlje pravo, 2 petlje zajedno obrnuto, 2 petlje obrnuto*

9. red *1 peltja pravo, 2 peltje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto, 1 dodata petlja, 3 petlje pravo, 1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo, 1 dodata petlja, 2 peltje obrnuto, 1 obicno prevlacenje, 1 peltja pravo, 1 peltja obrnuto*

10. red *1 petlja praov, 2 peltje zajedno obrnuto radjene sa zadnje strane, 2 peltje pravo, 1 dodat apetlja , 4 petlje obrnuto, 1 petlje pravo, 4 peltje obrnuto, 1 dodata petlja, 2 petlje pravo, 2 peltje zajedno obrnuto*

Ponavljati obih deset redova do zeljene duzine pletiva.

Нема коментара:

Постави коментар