четвртак, 21. март 2013.

CIPKASTI BOD 37Namaknuti broj petlji deljiv sa 6+3

1. red 1 petlja pravo*4 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak*2 petlje pravo

2. red 2 peltje obrnuto*1 navijutak, 1 petlja obrnuto, 2 peltje zajedno obrnuto 3 petlje obrnuto*1 peltje obrnuto

3. red 1 petlja pravo*2 petlje pravo, 2 peltje zajedno pravo, 2 petlje pravo.1 navijutak,*2 petlje pravo

4. red 2 peltje obrnuto*1 navijtak, 3 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno obrnuto*1 peltja obrnuto

5. red 1 petlja pravo*2 petlje zajedno pravo, 4 petlje pravo, 1 navijutak*2 petlje pravo

6. red 3 petlje obrnuto*4 petlje obrnuto, 1 navijutak, 2 peltje zajedno obrnuto*

7. red 1 petlja pravo*1 petlja pravo,1 navijutak, 3 petlje pravo, 2 petlje zajendo pravo*2 petlje pravo

8. red 2 petlje obrnuto*2 petlje zajedno obrnuto, 2 peltje obrnuto, 1 navijutak, 2 peltje obrnuto*1 petlja obrnuto

9. red 1 petlja pravo*3 peltje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, 2 petlja zajedno pravo*2 peltja pravo

10. red 2 peltje obrnuto*2 petlje zajedno obrnuto, 1 navijutak,  4 petlje obrnuto*1 petlja obrnuto

Ponavljati ovih deset redova do zeljene duzine pletiva

понедељак, 18. март 2013.

CIPKASTI BOD 36
Ovaj bod je veoma jednostavan i lak za rad. Sastoji se iz samo dva reda. Veoma je pogodan za izradu letnjih odevnih predmeta.
Kod ove mustre obicno prevlacenje cete raditi na sledeci nacin:
1 petlju skinite sa leve igle kao kad pletete pravo, 1 petlju uradite pravo a potom onu ne radjenu petlju prevucite preko ove uradjene.

Namaknuti broj petlji deljiv sa 4+2

1. red 1 peltja pravo*2 peltje zajedno pravo. 2 navijutka, 1 obicno prevlacenje*1 petlja pravo

2. red 1 petlja obrnuto*1 petlja obnuto, prvi navijutak plesti obrnuto, drugi navijutak plesti pravo, 1 petlja obrnuto*1 peltja obrnuto

Ponvljati ova dva reda do zeljene duzine pletiva

CIPKASTI BOD 35

Ovo je jedna zaista lepa mustra ne previse teska za rad. Od posebnih bodova imate samo obicno prevlacenje. Mustra se sastoji od 19 petlji i radi se u 12 redova. Svi parni redovi se rade sve petlje obrnuto

Obicno prevlacenje radi se tako sto se 1 petlja prebaci bez rada sa leve na desnu iglu, sledeca petlja sa leve igle uruadi se pravo a potom se ova ne radjena petlja prevuce preko ove uradjene petlje.

Namaknuti broj petlji deljiv sa 19+12 peltji

1. red 2 peltje pravo, (2 peltje zajedno pravo, 1 navijutak) ponoviti 3 puta, 2 peltje zajedno pravo*1 navijutak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 peltje pravo, 1 obino prevlacenje, 4 peltje pravo, 1 obicno prevlacenje, 2 peltje pravo,(1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo) uraditi 3 puta*1 navijutak, 2 petlje pravo

2. red i svi parni redovi sve petlje plesti obrnuto

3. red 1 peltja pravo, (2 petlje zajendo pravo, 1 navijutak) uraditi 4 puta*3 peltje pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, 1 obicno prevlacenje, 2 petlje pravo, 1 obicno prevlacenje, 2 petlje pravo, (1 navijutak, 2 petlje zajendo pravo) uraditi 3 puta, 1 navijutak*3 peltje pravo

5. red (2 peltje zajedno pravo, 1 navijutak) uraditi 4 puta, 1 petlja pravo*4 petlje pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo, (1 obicno prevlacenje) uraditi 2 puta, 2 peltje praovo, (1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo) uraditi 3 puta, 1 navijutak, 1 petlja pravo*3 petlje pravo

7. red 2 petlje pravo, (1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo) uraditi 3 puta, 1 navijutak*2 petlje pravo, 1 obicno prevlacenje, 4 peltje pravo, 1 obicno prevlacenje, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo, (1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo) uraditi 3 puta, 1 navijutak*2 petlje zajedno pravo, 2 petlje pravo

9. red 3 petlje pravo, (1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo) uraditi 3 puta*1 navijutak, 2 petlje pravo, 1 obicno prevlacenje, 2 peltje pravo, 1 obicno prevlacenje, 2 peltje pravo, 1 naivjutak, 3 peltje pravo, (1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo) uraditi 3 puta*1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo, 1 petlja pravo

11. red 4 petlje pravo, (1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo) uraditi 2 puta, 1 navijutak*2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 peltje pravo, 1 obicno prevlacenje) uraditi 2 puta, 2 petlje pravo, 1 navijutak, 4 petlje pravo, (1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo) uraditi 2 puta, 1 navijutak*2 peltje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajendo pravo

12. red sve petlje plesti obrnuto

Ponavljati ovih 12 redova do zeljene duzine pletiva


недеља, 17. март 2013.