недеља, 17. март 2013.

CIPKASTI BOD SACE RADJEN SA DVE BOJE


Ovaj veoma interesantan bod plete se u dve boje. Nije komlikova. Kada prelazite sa jedne boje na drugu ukrstite niti sa zadnje stane da vam se ne bi stvarale rupe u radu.
Boje boja oznacicu kao:

 BOJA 1

 BOJA 2

Namaknuti broj petlji deljiv sa 8+2  BOJOM 1

1.red (BOJA 1) sve petlje pravo

 2.red (BOJA 1) sve petlje pravo

3.red (BOJA 2) *2 petlje se ne pletu samo se prebace na desnu iglu, 6 petlji pravo*2 prebacene petlje bez rada na desnu iglu

 4.red (BOJA 2) 2 prebacene petlje bez rada na desnu iglu*6 petlji obrnuto, 2 peltje koje nisu pletene u prethodnom redu ni sada se ne pletu samo se prebace na desnu iglu*

5.red  (BOJA 2) * 2 petlje se ne pletu samo se prebace na desnu iglu,  1 petlja pravo,  2 petlje zajedn pravo, 2 navijutka,2 petlje zajedno pravo, 1 petlje pravo* 2 prebacene petlje bez rada na desnu iglu

6.red (BOJA 2) 2 prebacene petlje bez rada na desnu iglu *2 petlje obrnuto, 2 navijutka pletsti prvi navijutak obrnuto a drugi navijutak pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje prebaciti na desnu iglu bez pletenja*

 7. red (BOJA 1)  sve petlje pravo

8. red (BOJA 1) sve petlje pravo

9. red  (BOJA 2) 4 petlji pravo* 2 petlje prebacene bez rada, 6 petlji pravo*2 petlje prebacene bez rada na desnu iglu, 4 petlje pravo

10. red (BOJA 2) 4 petlje obrnuto, 2 petlje prebacene bez rada na desnu iglu*6 petlji obrnuto, 2 petlje prebacene bez rada na desnu iglu*4 peltje obrnuto

11.red (BOJA 2) 1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo, 1 petlja pravo*2 peltje prebacene bez rada na desnu iglu, 1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 navijutka, 2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo*1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo

12. red (BOJA 2) 4 petlje obrnuto*2 petlje obrnuto, 2 navijutka pletsti prvi navijutak obrnuto a drugi navijutak pravo, 2 petlje obrnuto, 2 petlje prebaciti na desnu iglu bez pletenja*4 petlje obrnuto

Ponavljati ovih 12 redova do zeljene duzine pletiva


Нема коментара:

Постави коментар