понедељак, 16. децембар 2013.

POLUKRUZNI SAL SA CIPKOM


Ovaj sal je veoma jednostavan za rad a veoma lep. Pocinje se u stvari od polovine gornjeg dela sala a zavrsava se sa lepom cipkom.

Namaknuti 5 petlji za pocetak

1. i 2. red raditi sve petlje pravo

3. red (prednja strana pletiva) 1 petlja pravo, 1 petlju raditi pravo i obrnuto ne skidajuci petlju sa leve igle, 1 petlja pravo, 1 petlju raditi pravo i obrnuto ne skidajuci petlju sa leve igle, 1 petlja pravo ( na kraju reda imate 7 petlji)

4. red sve petlje plesti pravo

5. red 1 petlja pravo, 1 petlju raditi pravo i obrnuto ne skidajuci petlju sa leve igle, 1 petlju raditi pravo i obrnuto ne skidajuci petlju sa leve igle, 1 petlja pravo, 1 petlju raditi pravo i obrnuto ne skidajuci petlju sa leve igle, 1 petlju raditi pravo i obrnuto ne skidajuci petlju sa leve igle, 1 petlja pravo (na kraju reda 11 petlji)

od 6. do 8. reda sve petlje plesti pravo

9. red 2 petlje pravo*1 navijutak, 1 petlja pravo*2 petlje pravo (19 petlji)

od 10. do 14. reda sve petlje plesti pravo

15. red 2 petlje pravo *1 navijutak, 1 petlja pravo*1 navijutak, 2 petlje pravo (35 petlji)

od 15. do 18. reda sve petlje plesti pravo

19. red 2 petlje pravo*1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo*1 petlja pravo

od 20. do 22. reda sve petlje plesti pravo

23. red 2 petlje pravo*2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak*3 petlje pravo

od 24. do 26. reda sve petlje plesti pravo

27. red 2 petlje pravo*1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo*1 petlja pravo

od 28. do 30. reda sve petlje plesti pravo

31.red 2 peltje pravo*1 navijutak, 1 peltja pravo*1 navijutak, 2 peltje pravo (67 peltji)

od 32. do 34. reda sve petlje plesti pravo

35.red 2 petlje pravo*1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo*1 petlja pravo

od 36. do 38. reda sve petlje plesti pravo

39.red 2 peltje pravo*2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak*3petlje pravo

od 40. do 42. reda sve petlje plesti pravo

43. red 2 petlje pravo*1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo*1 petlja pravo

od 44, do 46. reda sve petlje plesti pravo

47. red 2 petlje pravo*2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak*3 petlje pravo

od 48. reda do 50. reda sve petlje plesti pravo

51. red 2 petlje plesti pravo*1 navijutak, 2 peltje zajedno pravo*1 petlja pravo

od 52. od 54. reda sve petlje plesti pravo

55. red 2 peltje pravo*1 navijutak, 1 petlja pravo*1 navijutak, 2 petlje pravo (130petlji)

od 56. do 58. reda sve petlje plesti pravo

59. red 2 petlje pravo*1 navijutak, 2 peltje pravo*2 petlje pravo

od 60. do 62. reda sve petlje plesti pravo

63. red 2 peltje pravo*2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak*2 petlje pravo

Ponoviti od 56. do 63. reda cetiri puta

od 96.do 102. reda sve petlje plesti pravo

103. red 2 petlje pravo*1 navijutak, 1 petlja pravo*1 navijutak, 2 petlje pravo (257 petlji)

PLETENJE CIPKE

104. red sve petlje plesti pravo

105. red sve petlje pravo

106. red 2 petlje pravo ostale petlje plesti obrnuto od poslenje 2 koje se pletu pravo

107. red 2 petlje pravo*3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijujtak, 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 pbicno prevlacenje. 3 petlje pravo*2 petlje pravo

108. red sve petlje plesti pravo

109. red i svi ne parni redovi 2 peltje pravo, petlje obrnuto do poslednje 2 peltje koje se pletu pravo

110. red sve petlje plesti pravo

111. red 2 petlje pravo*2 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 3 petlja pravo, 1 navijutak, 1 obicno prevlacenje, 2 petlje pravo*2 petlje pravo

112. red sve petlje plesti pravo

113. red 2 petlje pravo*1 petlja pravo, (2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak) uraditi dva puta, 1 petlja pravo, (1 navijutak, 1 obicno prevlacenje) uraditi dva puta, 1 petlja pravo*2 petlje pravo

114.red sve petlje plesti pravo

115. red 2 petlje pravo* (2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak) uraditi dva puta, 3 petlja pravo, (1 navijutak, 1 obicno prevlacenje) uraditi dva puta*2 petlje pravo

116. red 2 petlja pravo, ostale petlje obrnuto do poslednje 2 petlje koje se rade pravo

Ponavljati od 106. do 116. reda jos 3 puta.

ZAVRSAVANJE SALA

136. red sve petlje plesti pravo

137. red sve petlje plesti pravo

138. red 2 petlje pravo*1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo*1 petlja pravo

139. red sve petlje plesti pravo

140. red sve petlje plesti pravo

Zavrsni red uraditi "cakne" na sledeci nacin


"CAKNE" NA KRAJU SALA

U poslednjem redu tj u onom u kojem se zavrsavaju petlje dodati 2 petlje na pocetku reda potom uraditi 5 puta zavrsavanje petlji na na sledeci nacin 2 petlje uraditi pravo, zatim onu prvu prevuci preko druge petlje, potom uraditi 1 petlju pravo i onu prethodnu prevuci preko nje. Kada 5 petlji zavrsite onda tu petlju vratite na levu iglu i ponovite postupak.Нема коментара:

Постави коментар