уторак, 28. јануар 2014.

CIPKA RIBLJA KOST

Ovaj bod moze da se radi kako na dve igle tako i iglama u krug .Objasnicu oba postupka no najpre moram objasniti kako se radi Ukrstena petlja.

Ukrstena petlja moze se raditi ulevoili udesno. Ovoga puta objasnicu samo kako se radi ukrstena petlja udesno koja je neophodna za ovaj rad . Na stranici "vrste petlji" objasnjeno je i kako se radi ukrstena petlja ulevo.

Ukrsena petlja udesno - ubosti desnu iglu u prve dve petlje na levoj igli, kao kad radite dve petljezajedno pravo, provuci nit kroz obe petlje i ne skidajuti petlje sa leve igle ponovo iglu ubosti ali sada samo u prvu petlju i uraditi je pravo , na taj nacin dobili smo dve ovoga puta ukrstene petlje.

RAD SA DVE IGLE

Potrebno je namaknuti broj petlji deljiv sa 91. red i svi ne parni redovi rade se na sledeci nacin 2 peltje pravo, 7 petlji obrnuto

2. red *prve dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijtak, 1 petlja pravo, 2 peltje obrnuto*

4. red *1 petlje pravo, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje obrnuto*

6. red *1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 ukrstena petlja udesno, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto*

8.red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, sledece dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

10. red *2 petlje zajedno pravo, 1 nanavijutak, sledece dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

12. red *1 petlja pravo, sledece tri petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

Ponavlati ovih 12 redova do zeljene duzine pletiva.

RAD SA OKRUGLIM IGLAMA

Rad je gotovo identican jedina je razlika kod neparnih redova.

Potrebno je namaknuti broj petlji deljiv sa 9

1. red i svi ne parni redovi rade se na sledeci nacin 7 peltji pravo, 2 petlje obrnuto

2. red *prve dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijtak, 1 petlja pravo, 2 peltje obrnuto*

4. red *1 petlje pravo, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje obrnuto*

6. red *1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 ukrstena petlja udesno, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto*

8.red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, sledece dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

10. red *2 petlje zajedno pravo, 1 nanavijutak, sledece dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

12. red *1 petlja pravo, sledece tri petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

Ponavlati ovih 12 redova do zeljene duzine pletiva.

U posebnom blogu objasnicu kako se radi kapa ovom mustrom

 
.

Нема коментара:

Постави коментар