недеља, 23. фебруар 2014.

BOD SQVER

Ovo je jedan puni bod koji ima malo muke u cetrtom redu.

U tom redu treba na jednom mestu u jednu petlju uraditi tri puta (pravo, pravo sa zadnje strane i ponovo pravo) tako da se dobiju tri petlje i tek potom svuci je sa leve igle. Isto tako u tom cetvrtom redu treba praviti i nove petlje tako sto cete podici nit izmedju dve petlje staviti je na levu iglu i uraditi pravo . Ostalo sve je veoma jednostavno, naravno za one koji imaju bar osnovno znanje o pletenju.

Namaknuti broj petlji deljiv sa 8+11.red 1 petlja obrnuto*1 peltja pravo, 5 petlji obruto, 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*

2. red 1 petlja pravo, *1 peltja obrnuto, 5 petlji pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo*

3. red 1 petlja obrnuto*1 peltja pravo, 5 petlji obrnuto, 1 petlji pravo, 1 petlja obrnuto*

 4. red prvu petlju uraditi pravo i obrnuto , napraviti petlju od podignute niti izmedju dve petlje, 1 petlja obrnuto, 5 petlji zajedno obrnuto, 1 petlja obrnuto,*napraviti 1 petlju od podignute niti izmedju petlji, sledecu petlju uraditi 3 puta (prvo, pravo sa zadnje strane, pravo) ne skidajuci sa leve igle, tako da dobijete 3 petlje, napraviti petlju od podignute niti izmedju petlji, 1 petlja obrnuto, 5 petlji obrnuto zajedno, 1 petlja obrnuto*isperd poslednje petlje podici 1 petlju od niti izmedju petlji a poslednju petlju uraditi pravo i obrnuto

5.. red 3 petlje obrnuto*1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 5 petlji obrnuto* poslednje ponavljanj 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 3 petlje obrnuto

6.red 3 petlje pravo*1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 5 petlji pravo* poslednje ponaljanje 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo

7. red 3 petlje obrnuto*1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 5 petlji obrnuto* poslednje ponavljanj 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 3 petlje obrnuto

 8. red 3 petlje pravo*1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 5 petlji pravo* poslednje ponaljanje 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo

9. red 3 petlje obrnuto*1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 5 petlji obrnuto* poslednje ponavljanj 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 3 petlje obrnuto

10. red 3 petlje zajedno obrnuto, 1 petlje obrnuto,*napraviti 1 petlju od podignute niti izmedju petlji, sledecu petlju uraditi 3 puta (prvo, pravo sa zadnje strane, pravo) ne skidajuci sa leve igle, tako da dobijete 3 petlje, napraviti petlju od podignute niti izmedju petlji, 1 petlja obrnuto, 5 petlji obrnuto zajedno, 1 petlja obrnuto*poslednje ponaljanje ,*napraviti 1 petlju od podignute niti izmedju petlji, sledecu petlju uraditi 3 puta (prvo, pravo sa zadnje strane, pravo) ne skidajuci sa leve igle, tako da dobijete 3 petlje, napraviti petlju od podignute niti izmedju petlji, 1 petlja obrnuto, 3 petlji obrnuto zajedno, 1 petlja obrnuto*

11. red 1 petlja obrnuto*1 peltja pravo, 5 petlji obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto*

12. red 1 petlja pravo, *1 peltja obrnuto, 5 petlji pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo*


Нема коментара:

Постави коментар