субота, 08. новембар 2014.

BOD "PLES ZDRALOVA"  Ova lepa mustra  pogodna je jedino za pletenje salova i eventualno prekrivaca jer se ivice krive ako se plete dzmper. Naime kada pletete sal pletete ga po duzini a ne po sirini kako je uobicajeno .Namaknete broj petlji koliko zelite da vam bude duzina sala ali mora biti broj deljiv sa 11 i dodate jos 3 ivicne petlje. 

Mustra se radi na sledeci nacin:

Namaknuti broj petlji deljiv sa 11+3.

Prva 3 reda raditi sve petlje pravo da se sal na kraju ne bi uvrtao.

1 . red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto, *10 petlji pravo, 1 petlja obrnuto*ponaljati pod poslednje petlje koju treba plesti pravo 

2. red i svi parni redovi pletu se na sledeci nacin 1. petlja obrnuto*1 petlja pavo 10 petlji obrnuto* 1 petlja paravo, 1 peltja obrnuto

3. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *1 petlja pravo, (1 navijutak, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 2 petlje skinuti sa igle rada kao kad pletete pravo potom uvuci levu iglu u te dve petlje i ih uraditi zajedno ponoviti ovaj postupak 3 puta, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

5. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *1 peltja pravo, (1 petlja pravo, 1 naijutak) ponoivti 3 puta, 2 petlje skinuti sa igle rada kao kad pletete pravo potom uvuci levu iglu u te dve petlje i ih uraditi zajedno ponoviti ovaj postupak 3 puta, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

7. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*1 petlja pravo, (1 navijutak, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 2 petlje skinuti sa igle rada kao kad pletete pravo potom uvuci levu iglu u te dve petlje i ih uraditi zajedno ponoviti ovaj postupak 3 puta, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

9. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*1 peltja pravo, (1 petlja pravo, 1 naijutak) ponoivti 3 puta, 2 petlje skinuti sa igle rada kao kad pletete pravo potom uvuci levu iglu u te dve petlje i ih uraditi zajedno ponoviti ovaj postupak 3 puta, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo 

11. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*1 petlja pravo, (1 navijutak, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 2 petlje skinuti sa igle rada kao kad pletete pravo potom uvuci levu iglu u te dve petlje i ih uraditi zajedno ponoviti ovaj postupak 3 puta, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

13. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *10 petlji pravo, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

15. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *1 petlja pavo 10 petlji obrnuto* 1 petlja paravo, 1 peltja obrnuto

17. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *(2 petlje zajedno pravo) uraditi 3 puta, (1 petlja pravo, 1 naijutak) uraditi 3 puta, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnut*1 petlja pravo

19. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *(2 petlja zajedno pravo)uraditi 3 puta, (1 naijutak, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto

21. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*(2 petlje zajedno pravo) uraditi 3 puta, (1 petlja pravo, 1 naijutak) uraditi 3 puta, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnut*1 petlja pravo

23. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*(2 petlja zajedno pravo)uraditi 3 puta, (1 naijutak, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto

25. red 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*(2 petlje zajedno pravo) uraditi 3 puta, (1 petlja pravo, 1 naijutak) uraditi 3 puta, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnut*1 petlja pravo

27.r ed 1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *10 petlji pravo, 1 petlja obrnuto*1 petlja pravo

28. red1 petlja pravo,1 petlja obrnuto *1 petlja pavo 10 petlji obrnuto* 1 petlja paravo, 1 peltja obrnuto

Ponaljati ovu mustru onoliko puta koliko zelite da vam bude sirok sal . Srecan rad !

sema za izradu boda "Ples zdralova"

Нема коментара:

Постави коментар