петак, 31. јануар 2014.

RUKAVICE SOVA
Ove rukavice rade se na dve igle i nije problem da se ispletu. Kada zavrsite pletenje usite ih sa strane i rukavice bez prstiju su gotove.
LEVA RUKAVICA

Namaci 38 petlji

Uraditi 14 redova ranfle *1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*

1. red (prednja strana) 22 petlje pravo, staviti marker(M), 10 petlji obrnuto, 6 petlji pravo

2. red 6 peltji obrnuto, 10 petlji pravo, 22 petlje obrnuto

3. red 22 petlje pravo (M), 10 petlji obrnuto, 6 petlji pravo

4. red 6 petlji obrnuto, 1 petlja pravo, 8 petlji obrnuto, 1 petlja pravo, 22 petlje obrnuto

5. red 22 petlja pravo, (M), 1 petlja obrnuto, skinuti 2 petlje na pomocnu iglu i staviti iza pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto,sada ponoviti postupak ali pomocnu iglu sa 2 skinute petlje staviti ispred pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto, 1 petlja obrnuto, 6 petlji pravo

6. red 6 peltji obrnuto, 1 petlja pravo, 2 peltje obrnuto, (1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo)uraditii dva puta, 2 petlelje obrnuto, 2 petlja pravo, 22 petlje obrnuto

7. red 22 petlje pravo, (M),1 petlju petlju prebaciti bez rada na pomocnu iglu i staviti iza pletiva uraditi 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo, potom uraditi pravo onu petlju sa pomocne igle, 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo)dva puta, 1 petlju petlju prebaciti bez rada na pomocnu iglu i staviti ispred pletiva uraditi 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo potom uraditi pravo onu petlju sa pomocne igle,6 petlji pravo

8, 10 i 12. red 8 petlji obrnuto, (1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 24 petlje obrnuto

9 i 11 red 22 petlje pravo, (M), 2 peltje pravo, (1 peltja pravo, 1 peltja obrnuto) uraditi 3 puta, 8 petlji pravo

13. red 11 peltji pravo, zavrsti 6 petlji i do markera pleti petlje pravo, 1 petlju petlju prebaciti bez rada na pomocnu iglu i staviti ispred pletiva uraditi 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo potom uraditi pravo onu petlju sa pomocne igle,(1 petlja obrnuto, 1 peltja pravo) uraditi 2 puta, 1 petlju petlju prebaciti bez rada na pomocnu iglu i staviti iza pletiva uraditi 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo, potom uraditi pravo onu petlju sa pomocne igle,6 petlji pravo

14. red 6 petlji obrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, (1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto) uraditi dva puta, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 5 peltji obrnuto, vratiti onih 6 petlji koje ste zavrsile u prethodnom redu, 11 petlji obrnuto

15. red 22 petlje pravo, (M) 1 petlja obrnuto, skinuti 2 petlje na pomocnu iglu i staviti iza pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto,sada ponoviti postupak ali pomocnu iglu sa 2 skinute petlje staviti ispred pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto, 1 petlja obrnuto, 6 petlji pravo

16, 18, i 20 red 6 petlji obrnuto, 1 petlja pravo, 8 petlji obrnuto, 1 petlja pravo, 22 petlje obrnuto

17 i 19. red 22 petlje pravo, (M), 1 petlja obrnuto, 8 petlji pravo, 1 petlja obrnuto, 6 petlji pravo

21. red 22 petlje pravo, (M), 1 petlja obrnuto, , skinuti 2 petlje na pomocnu iglu i staviti iza pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto,sada ponoviti postupak ali pomocnu iglu sa 2 skinute petlje staviti ispred pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto, 1 petlja obrnuto, 6 petlji pravo

22. red 6 petlji obrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 4 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 22 petlje obrnuto

23. red 22 petlje pravo, (M),1 petlja obrnuto, 2 petlje zajedno pravo, 4 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje strane,1 petlja obrnuto, 6 peltji pravo (36 petlji)

24. red 6 peltji obrnuto, 8 petlji pravo, 22 petlje obrnuto

Uraditi dva reda ranfle 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto i zavrsti petlje


DESNA RUKAVICA
Namaci 38 petlji


Uraditi 14 redova ranfle *1 petlja pravo,1 petlja obrnuto*

1. red (prednja strana) 6 petlji pravo ,staviti marker(M), 10 petlji obrnuto, 22 petlje pravo

2. red 22 petlje obrnuto, 10 petlji rpavo, 6 peltji obrnuto

3. red 6 petlji pravo (M), 10 petlji obrnuto, 22 peltje pravo

4. red 22 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 8 petlji obrnuto, 1 petlja pravo, 6 petlji obrnuto

5. red 6 petlja pravo, (M), 1 petlja obrnuto, skinuti 2 petlje na pomocnu iglu i staviti iza pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto,sada ponoviti postupak ali pomocnu iglu sa 2 skinute petlje staviti ispred pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto, 1 petlja obrnuto, 22 petlji pravo

6. red 22 peltji obrnuto, 1 petlja pravo, 2 peltje obrnuto, (1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo)uraditii dva puta, 2 petlelje obrnuto, 2 petlja pravo, 6 petlje obrnuto

7. red 6 petlje pravo, (M),1 petlju petlju prebaciti bez rada na pomocnu iglu i staviti iza pletiva uraditi 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo, potom uraditi pravo onu petlju sa pomocne igle, 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo)dva puta, 1 petlju petlju prebaciti bez rada na pomocnu iglu i staviti ispred pletiva uraditi 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo potom uraditi pravo onu petlju sa pomocne igle, 22 petlji pravo

8, 10 i 12. red 24 petlji obrnuto, (1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo) uraditi 3 puta, 8 petlje obrnuto

9 i 11 red 8 petlje pravo, (M), 2 peltje pravo, (1 peltja pravo, 1 peltja obrnuto) uraditi 3 puta, 24 petlje pravo

13. red pletsti petlje pravo do markera, 1 petlju petlju prebaciti bez rada na pomocnu iglu i staviti ispred pletiva uraditi 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo potom uraditi pravo onu petlju sa pomocne igle,(1 petlja obrnuto, 1 peltja pravo) uraditi 2 puta, 1 petlju petlju prebaciti bez rada na pomocnu iglu i staviti iza pletiva uraditi 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo, potom uraditi pravo onu petlju sa pomocne igle,5 petlji pravo, zavrsiti 6 petlji i ostatak petlji plesti pravo

14. red 11 petlji obrnuto, vratiti onih 6 petlji koje ste zavrsili u prethodnom redi, 5 petlji bobrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, (1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto) uraditi dva puta, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 6 peltji obrnuto

15. red 6 petlje pravo, (M) 1 petlja obrnuto, skinuti 2 petlje na pomocnu iglu i staviti iza pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto,sada ponoviti postupak ali pomocnu iglu sa 2 skinute petlje staviti ispred pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto, 1 petlja obrnuto, 22 petlje pravo

16, 18, i 20 red 22 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 8 petlji obrnuto, 1 petlja pravo, 6 petlje obrnuto

17 i 19. red 6 petlje pravo, (M), 1 petlja obrnuto, 8 petlji pravo, 1 petlja obrnuto, 22 petlje pravo

21. red 6 petlje pravo, (M), 1 petlja obrnuto, , skinuti 2 petlje na pomocnu iglu i staviti iza pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto,sada ponoviti postupak ali pomocnu iglu sa 2 skinute petlje staviti ispred pletiva, sledece 2 petlje uraditi 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto potom uraditi one 2 sa pomocne igle 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto, 1 petlja obrnuto, 22 petlje pravo

22. red 22 petlji obrnuto, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto, 4 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, 1 petlja pravo, 6 petlje obrnuto

23. red 6 petlje pravo, (M),1 petlja obrnuto, 2 petlje zajedno pravo, 4 petlje obrnuto, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje strane,1 petlja obrnuto, 22 peltje pravo (36 petlji)

24. red 22 peltje obrnuto, 8 petlji pravo, 6 petlje obrnuto

Uraditi dva reda ranfle 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto i zavrsti petlje

среда, 29. јануар 2014.

KAKO IZRACUNATI POTREBAN BROJ PETLJI ZA IZRADU KAPE

Koliko puta ste se pitalje koliko petlji da namaknem da vam kapa ne bi bila ni pre mala ni pre velike. Mozda ce vam pomoci moj metod izracunavanja petlji
  Kao prvo morate izmeriti obim glave za koju pletete kapu. Potom uzmite vunu i igle sa kojima cete pletsti kapu. Namknite 10 petlji i uradite bodom kojim zelite raditi kapu jedno desetak redova. Izmerite sirinu uradjenog uzorka. Sada onaj broj santimetara obima glave podelite sa brojem santimetara uzorka . Jos samo da dobijeni broj pomnozite sa 10(petlji) i to je broj petlji koji vam je potreban za izradu vase kape

уторак, 28. јануар 2014.

CIPKA RIBLJA KOST

Ovaj bod moze da se radi kako na dve igle tako i iglama u krug .Objasnicu oba postupka no najpre moram objasniti kako se radi Ukrstena petlja.

Ukrstena petlja moze se raditi ulevoili udesno. Ovoga puta objasnicu samo kako se radi ukrstena petlja udesno koja je neophodna za ovaj rad . Na stranici "vrste petlji" objasnjeno je i kako se radi ukrstena petlja ulevo.

Ukrsena petlja udesno - ubosti desnu iglu u prve dve petlje na levoj igli, kao kad radite dve petljezajedno pravo, provuci nit kroz obe petlje i ne skidajuti petlje sa leve igle ponovo iglu ubosti ali sada samo u prvu petlju i uraditi je pravo , na taj nacin dobili smo dve ovoga puta ukrstene petlje.

RAD SA DVE IGLE

Potrebno je namaknuti broj petlji deljiv sa 91. red i svi ne parni redovi rade se na sledeci nacin 2 peltje pravo, 7 petlji obrnuto

2. red *prve dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijtak, 1 petlja pravo, 2 peltje obrnuto*

4. red *1 petlje pravo, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje obrnuto*

6. red *1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 ukrstena petlja udesno, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto*

8.red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, sledece dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

10. red *2 petlje zajedno pravo, 1 nanavijutak, sledece dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

12. red *1 petlja pravo, sledece tri petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

Ponavlati ovih 12 redova do zeljene duzine pletiva.

RAD SA OKRUGLIM IGLAMA

Rad je gotovo identican jedina je razlika kod neparnih redova.

Potrebno je namaknuti broj petlji deljiv sa 9

1. red i svi ne parni redovi rade se na sledeci nacin 7 peltji pravo, 2 petlje obrnuto

2. red *prve dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijtak, 1 petlja pravo, 2 peltje obrnuto*

4. red *1 petlje pravo, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje obrnuto*

6. red *1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 ukrstena petlja udesno, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto*

8.red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, sledece dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

10. red *2 petlje zajedno pravo, 1 nanavijutak, sledece dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

12. red *1 petlja pravo, sledece tri petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

Ponavlati ovih 12 redova do zeljene duzine pletiva.

U posebnom blogu objasnicu kako se radi kapa ovom mustrom

 
.

KAPA RADJENA BODOM CIPKA RIBLJA KOST


Ova kapa se radi iglama u krug .

Za pocetak kape dok radite borduru mozete namaknuti bilo koji broj petlji stim sto cete u prvom redu kada prelazite na rad mustre na pojedinim mestima dodati po jednu petlju da bi vam na kraju broj petlji bio deljiv sa 9. Mustru treba ponoviti onoliko puta kolika zelite da vam je duzina kape i vazno je da zavrsite sa 12-tim redom da bi ste poceli oduzimanje za zavrsetak. Jos jednom cu objasniti kako se radi ukrstena petlja udesno

Ukrsena petlja udesno - ubosti desnu iglu u prve dve petlje na levoj igli, kao kad radite dve petljezajedno pravo, provuci nit kroz obe petlje i ne skidajuti petlje sa leve igle ponovo iglu ubosti ali sada samo u prvu petlju i uraditi je pravo , na taj nacin dobili smo dve ovoga puta ukrstene petlje.

OSNOVA KAPE

1. red i svi ne parni redovi rade se na sledeci nacin 7 peltji pravo, 2 petlje obrnuto

 2. red *prve dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijtak, 1 petlja pravo, 2 peltje obrnuto*

4. red *1 petlje pravo, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje obrnuto*

6. red *1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 ukrstena petlja udesno, 1 petlja pravo, 2 petlje obrnuto*

8.red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, sledece dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

10. red *2 petlje zajedno pravo, 1 nanavijutak, sledece dve petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

12. red *1 petlja pravo, sledece tri petlje uraditi ukrstene petlje u desno, 2 petlje obrnuto *

Ponavlati ovih 12 redova do zeljene duzine pletiva.

ZAVRSETAK KAPEKada uradite zeljenu duzinu kape (ponovite mustru jedno 3-4 puta zavisno sa kojom debljinom vune i igala radite) obavezno neka vam bude 12-ti poslednji red pocnite oduzimanje

 1. red *7petlji pravo, 2 petlje obrnuto* (9 petlji)

2. red*1 peltje pravo, 1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje pravo zajedno, 1 navijtuak, 2 peltje pravo zajedno, 2 petlje obrnuto*(8 petlji)

3. red *6 petlji pravo, 2 petlje obrnuto*

4. red *1 ukrstena petlja udesno, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto*(7 petlji)

5. red *5 petlji pravo, 2 petlje obrnuto*

6. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijtak, 2 peltje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto* (6 petlji)

7. red *4 petlje pravo, 2 petlje obrnuto*

8. red *2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo, 2 petlje obrnuto*(5 petlji)

9. red *3 peltje pravo, 2 petlje obrnuto*

10. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 2 peltje obrnuto*(4 petlje)

11. red *2 petlje zajedno pravo*

12. red *2 petlje zajedno pravo*

13. red*2 petlje zajedno pravo*

 14. red*2 petlje zajedno pravo*

Ponavljati rad "2 petlje zajedno pravo" dok vam ne ostane od 4 do 6 petlji zavisi sa koliko petlji radite . Ako vam je lakse predjite na 5 igala iz razloga sto sada imate mali broj petlji za igle u krug.

 Potom odsecite 10 do 15 santimetra vunu i uvucite u iglom za vunu pokupite petlje i usite sa zadnje strane kape.

KAPA RADJENDA LOTOS BODOMU zavisnosti od velicine ponovite 3 ili 4 puta uputstvo za rad A a potom zavrsetak kape radite po uputstivma B.

Namaknite broj petlji deljiv sa 12 na okrugle igle i spojite pazaci da ne uvrnete rad. Stavite marker na pocetku reda, a sko vam je lakse i kod svakog pocetka mustre .Uputstvo A kada se ponovi dva puta cini mustru (12 petlji), a uputsvo B sacinjava 12 petlji mustru koja se ponavlja

Jos da objasnim kako se rade: 2 petlje zajedno pravo sa zadnje strane - nit stavite sa zadnje stane pletiva kao kad radite pravo, desnu iglu ubodete u 2 petlje na levoj igli kao kad pletete obrnuto potom provucete nit kroz te dve petlje.

Uradite ranflu 1 prava petlja, 1 obrnuta petlja onoliko redova koliku duzinu ranfle zelite kod kapena slici uradjeno je 6 redova. Nastavite pletenje

Uputstvom A:

1. red *3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo*
2. red *2 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 petlje pravo*
3. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 3 peltja pravo*
4. red *2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 4 petlja pravo*
5. red *1 petlja pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje strane, 3 petlje pravo*
6. red *2 petlje pravo, 1 navijutak , 2 petlje zajedno pravo sa zadnje strane, 2 petlje pravo*
7. red *3 petlje pravo, 1 navijutak , 2 petlje zajedno pravo sa zadnje strane, 1 petlje pravo*
8. red *4 petlje pravo, 1 navijutak , 2 petlje zajedno pravo sa zadnje strane *

Kada Uputsto A ponovite 3 ili 4 puta zavisno od velicine kape, nastavite da pletete

Sledecih 20 redova po
Upustsvu B:

1. red *2 petlje zajedno pravo, 1 petlja pravo, 2peltje zajedno pravo, 1 navijutak, 4 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo*
2. red *1 petlja pravo, 2 peltje zajedno pravo, 1 navijutak, 4 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijtuak, 2 petlje pravo *
3. red *2 petlje zajedno pravo, 4 petlje pravo, 2 petlje zajedno praov, 1 navijutak, 3 petlje pravo*
4. red *4 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 4 petlje pravo*
5. red *2 petlje zajedno pravo, 3 petlje pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje stane, 3 petlje pravo*
6. red *5 petlji pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje stane, 2 petlje pravo*
7. red *2 petlje zajedno pravo, 4 petlji pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje stane, 1 petlje pravo*
8.red *6 petlji pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje stane *
9. red *2 petlje zajedno pravo, 3 petlje pravo, 2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo*
10. red *3 petlje pravo, 2 peltje zajedno pravo, 1 navijtak, 2 petlje pravo*
11. red *(2 peltje zajedno rpavo) uraditi dva puta, 1 navijutka, 3 petlje pravo*
12. red *2 peltje zajdno pravo, 1 navijtak, 4 peltje pravo*
13. red *1 petlja pravo, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje stane, 3 petlje pravo*
14. red *1 peltja pravo,1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje stane, 2 petlja pravo*
15. red *2 petlje zajedno pravo, 1 navijutak, 2 petlje zajedno pravo sa zadnje stane, 1 petlja pravo*
16. red *2 petlje zajedno pravo sa zadnje stane 2 peltje pravo, 1 navijutak*
17. red *2 peltje zajedno pravo, 2 petlje pravo*
18. red *3 petlje pravo*
19. red *2 petlej zajedno pravo, 1 petlja pravo*
20. red *2 petlje zajedno pravo*